Zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne i ogólnorozwojowe dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną  i/lub sprzężoną w wieku od 6 do 40 roku życia. Spotykamy się w Golinie (sala zajęciowa), siedzibie Fundacji (Konin, ul. Południowa 2A) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie.

 

Dla najmłodszych Podopiecznych (6-10 lat) prowadzimy zajęcia, których celem jestusprawnienie uczestników i wzrost ich samodzielności, poprawa koncentracji i koordynacji wzrokowo-słuchowej, nawiązanie lub poprawa kontaktów pomiędzy dzieckiem niepełnosprawnym a rodzicem oraz rozwijanie wielozmysłowe poprzez zabawę.

 

Ruch Rozwijający W. Sherborneto ćwiczenia rehabilitacyjo – usprawniające realizowane w formie  aktywnej zabawy. W zajęciach uczestniczą również rodzice malucha, którzy uczą się jak kontynuować ćwiczenia w domu. Wśród zajęć rozwijających wyróżnić możemy między innym: zabawy „przeciwko” drugiej osobie – pokazujemy, jak w sposób pozytywny spożytkować nadmiar energii. Współpracy uczymy zapraszając do tworzenia wagoników, witamy się stopami, rączkami, czy łokciami. Nieodłączną częścią zajęć są zabawy z chustą animacyjną, czy uwielbiane przez dzieci przejścia przez tunel utworzony z koców. Zajęcia kończą się odpoczynkiem przy odpowiednio dobranej muzyce połączonym z robieniem na plecach masażyków.

 

Metoda Dobrego Startuto system ćwiczeń pozwalający na stopniowe oraz ciekawe wprowadzenie lub doskonalenie u młodego człowieka nauki pisania i czytania. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki).

 

Dla starszej grupy Podopiecznych ( 15-40  lat) prowadzimy zajęcia usprawniające i zwiększające samodzielność. Kształtujemy umiejętność mówienia oraz nazywania swoich emocji, rozwiązywania trudnych sytuacji, co w efekcie poprawia komunikację i funkcjonowanie w codziennym życiu.

 

Podczas zajęć z choreoterapii uczestnicy doświadczają wykorzystania  ruchu jako procesu terapeutycznego, który zwiększa fizyczną i psychiczną integrację. Taniec-ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, a prezentowane zabawy integracyjne uatrakcyjnią realizowane zajęcia.

 

Podczas zajęć plastykoterapii  malujemy pastelami, pędzelkiem lub palcami, lepimy w glinie, owocach, warzywach, rzeźbimy, wykorzystujemy tkaninę artystyczną i collage.

 

Podczas zajęć  z dramy stosowanej uczestnicy odgrywają  różne role (improwizacyjne scenki) angażując się ruchowo oraz uczuciowo. Drama pozwala na „wypróbowanie” różnych możliwości postępowania bez konieczności ponoszenia konsekwencji za swoje działanie.

 

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji, Podczas zajęć śpiewamy, gramy na instrumentach, ruszamy się przy muzyce, ale też słuchamy muzyki i relaksujemy się przy niej.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie Fundacji PODAJ DALEJ

e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl, tel. 63 211 22 19

 

 

Zapraszamy:)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl