Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024

Zapraszamy do udziału w projekcie Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami – edycja 2024

 

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach, możesz skorzystać z usług asystenta osobistego. Zgłoś się do nas.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Projekt skierowany dla osób, które zamieszkują jeden z powiatów: Kolski, Turecki, Słupecki, Koniński i Miasto Konin będą mogły skorzystać z usług asystenta osobistego. Pomoc może być udzielana regularnie lub doraźnie.

 

Asystenci Fundacji PODAJ DALEJ mogą pomóc między innymi w:

– wykonywaniu czynności samoobsługowych

– przemieszczaniu się

– wyjściu z domu/mieszkania

– załatwieniu spraw urzędowych

– dojściu do lekarza, czy zrobieniu zakupów

– innych czynnościach, których osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie wykonać samodzielnie.

Usługi asystenta osobistego są realizowane w ramach projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2024” dzięki wsparciu Funduszu Solidarnościowego.
Kwota dofinansowania – 501 623, 83zł

Całkowita wartość – 507 623, 83zł

 

Osoby zainteresowane wsparciem zachęcamy do kontaktu z opiekunem projektu:

Damian Walczak, tel. 63 211 22 19, e-mail: damian.walczak@podajdalej.org.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl