Zarząd

Zuzanna Janaszek-Maciaszek – prezes zarządu Fundacji

Córka śp. Doktora Piotra Janaszka, który – jak zawsze powtarza – nauczył ją kochać ludzi, nauczył wrażliwości i zaszczepił chęć pomagania. Od najmłodszych lat uczestniczyła w obozach rehabilitacyjnych, których pomysłodawcą i twórcą był Doktor. Po tragicznej śmierci Ojca w 1998 roku wraz z siostrą Olgą przez blisko 5 lat rozwijała i wzbogacała działalność Fundacji Mielnica, która również była Jego dziełem. We wrześniu 2003 roku nie mogąc dalej realizować swoich pomysłów rozstały się z Fundacją Mielnica i po kilku miesiącach starań, wraz z wolontariuszami, którzy podążyli ich śladem, uruchomili Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Tutaj godnie reprezentują idee Doktora i właściwie wykorzystują to, czego ich nauczył.

Liderka społeczna oraz specjalistka ds. zarządzania i marketingu, CSR, pracy socjalnej, zarządzania gospodarką społeczną, wolontariatu pracowniczego i dialogu społecznego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Pracowników Służb Społecznych oraz Wyższej Szkoły Bankowej, a także Szkoły Liderów oraz Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Strateg, wykładowca i szkoleniowiec. Za działalność społeczną wyróżniona m.in. Lodołamaczem Specjalnym w ogólnopolskim plebiscycie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a także nagrodzona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2011 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021 r.) oraz Nagrodą Specjalną im. Piotra Pawłowskiego „Dla Dobra Wspólnego” (2021 r.).


Karol Włodarczyk – wiceprezes zarządu Fundacji

Specjalista ds. pracy socjalnej, doradztwa zawodowego i aktywizacji osób niepełnosprawnych, terapii zajęciowej, a także ratownik wodny i instruktor pływania. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „LIDERZY PAFW”. Współtwórca Grupy Pierwszego Kontaktu (2002 r.) udzielającej pomocy osobom, które nagle stały się niepełnosprawne ruchowo. W Fundacji m.in. prowadzi szkolenia dla kierowców komunikacji publicznej, uczniów, studentów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, a także zajęcia pływania terapeutycznego oraz koordynuje realizację nowatorskiego projektu „Rozwiń Skrzydła”, w którym osoby z niepełnosprawnościami uczą się pilotażu paralotni i szybowców.


Maciej Wiatrowski
– wiceprezes zarządu Fundacji

Specjalista ds. dostępności obiektów i przestrzeni miejskiej pod względem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz instruktor niezależnego życia. Realizator audytów dostępności w m.in. Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Sądzie Okręgowym, Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i Centrum Informacji Pasażerów MZK w Koninie oraz urzędach gmin w subregionie konińskim. Koordynator projektów regionalnych (m.in. „Wielkopolska Dostępna”, „Konin Dostępny”) oraz fundacyjnych, m.in. „Wyjście awaryjne” (film instruktażowy dot. ewakuacji osób z niepełnosprawnościami) i „Zdalnie jest fajnie” (filmy – treningi rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Współzałożyciel Grupy Pierwszego Kontaktu. Szkoleniowiec, edukator szkolny. Członek Forum Dialogu, organu doradczego PFRON.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl