Zarząd

Zuzanna Janaszek-Maciaszek – prezes zarządu Fundacji

Zuzanna urodziła się 17 czerwca 1975 roku. Jest córką Doktora Piotra Janaszka, który – jak zawsze powtarza – nauczył ją kochać ludzi, nauczył wrażliwości i zaszczepił chęć pomagania. Od najmłodszych lat uczestniczyła w obozach rehabilitacyjnych, których pomysłodawcą i twórcą był Doktor. Po tragicznej śmierci Ojca w 1998 roku wraz z siostrą Olgą przez blisko 5 lat rozwijała i wzbogacała działalność Fundacji Mielnica, która również była Jego dziełem. We wrześniu 2003 roku nie mogąc dalej realizować swoich pomysłów rozstały się z Fundacją Mielnica i po kilku miesiącach starań, wraz z wolontariuszami, którzy podążyli ich śladem, uruchomili Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Chcą tu godnie reprezentować idee Doktora i właściwie wykorzystać to, czego ich nauczył. Zuzanna jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkoły Pracowników Służb Społecznych oraz Szkoły Liderów. Prywatnie – szczęśliwa mama Gabrysi i Jagódki!

 

Karol Włodarczyk – wiceprezes zarządu Fundacji

Karol urodził się 8 lutego 1979 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy wolontarystycznej. Przygodę z wolontariatem rozpoczynał podczas obozów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych jako ratownik wodny i opiekun. Uczestniczył również przy organizacji imprez integracyjnych, spotkań, konkursów, wycieczek i szkoleń dla osób niepełnosprawnych. Wraz z niepełnosprawnymi kolegami w 2002 roku stworzył Grupę Pierwszego Kontaktu. Jej celem jest pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością na skutek różnego rodzaju wypadków, głównie komunikacyjnych oraz niefortunnych skoków do wody. Prowadzi również szkolenia dla kierowców MZK w Koninie oraz dla wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, której jest współtwórcą. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – kierunek praca socjalna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej o kierunku doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl