Centrum Wolontariatu - Fundacja Podaj Dalej - jeden procent podatku na pomoc i rehabilitację dla osób niepełnosprawnych - fundacja Doktor Janaszek

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ jest członkiem Sieci Centrów Wolontariatu i ma rangę Lokalnego Centrum Wolontariatu. Działamy na rzecz społeczności lokalnej Konina jak i całego  subregionu. Posiadamy Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Zajmujemy się promocją wolontariatu, szkolimy wolontariuszy i prowadzimy pośrednictwo wolontariatu. Obecnie w naszej bazie wolontariuszy mamy 160 osób, z czego aktywnie działa około 50 (w tym osoby z niepełnosprawnością!). Pozostali włączają się okazjonalnie.

Jak zostać wolontariuszem?

 

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego. Wystarczy znać swój numer PESEL.

 

Do Centrum Wolontariatu zapraszamy osobiście. Można się też z nami skontaktować mailem: cw@podajdalej.org.pl lub telefonicznie: 63 211 22 19.

 

Pośrednictwo wolontariatu

 

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji, organizacji pozarządowej lub osobą prywatną zgłaszającą zapotrzebowanie indywidualne, zapewniamy:

 

– pomoc w znalezieniu wolontariuszy odpowiadających zapotrzebowaniu

– doradztwo w zakresie zarządzania pracą wolontariuszy

– pomoc we wprowadzaniu standardów wolontariatu do pracy w danej organizacji

– szkolenia i spotkania warsztatowe dot. w/w

 

Wolontariuszom oferujemy:

 

– pomoc w znalezieniu oferty wolontariackiej

– profesjonalne przeszkolenie

– zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i poszerzenie własnych kompetencji

– poznanie swoich predyspozycji zawodowych i sprawdzenie się w nowych sytuacjach

– samorozwój, realizację własnych pomysłów

– poznanie grupy ciekawych ludzi.

 

Szkolenia które oferujemy to:

 

– wolontariat w pierwszych krokach

– asystowanie osobom poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego

– pierwsza pomoc przedmedyczna

– metody arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz inne według aktualnego zapotrzebowania.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 63 211 22 19 oraz drogą mailową pod adresem cw@podajdalej.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - podajdalej.org.pl