Centrum Wolontariatu

W Centrum Wolontariatu Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ koncentrujemy się na promocji wolontariatu, pozyskiwaniu nowych wolontariuszy oraz integrowaniu i szkoleniu tych, którzy już z nami współpracują. Obecnie w naszej bazie wolontariuszy mamy         104 osoby, z czego aktywnie działa około 50 (w tym osoby z niepełnosprawnością!). Pozostali włączają się okazjonalnie.

Jak zostać wolontariuszem?

 

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 13 lat. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego. Wystarczy znać swój numer PESEL.

 

Do Centrum Wolontariatu zapraszamy osobiście. Można się też z nami skontaktować mailem: cw@podajdalej.org.pl lub telefonicznie:               63 211 22 19/504 646 146.

 

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

 

Chęć pomocy innym to najczęstsza odpowiedź na to pytanie, ale czy wiesz, że:

 

– wolontariat może okazać się pierwszym krokiem do wyboru przyszłego kierunku studiów?

– praca wolontarystyczna często podpowiada wybór kariery zawodowej?

– zdobywasz niezwykle cenne doświadczenia i poszerzasz swoje kompetencje?

– możesz wziąć udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez profesjonalistów? Szkolenia organizowane są specjalnie dla czynnych wolontariuszy.

– sprawdzisz się w nowych sytuacjach, dzięki czemu poznasz swoje predyspozycje i mocne strony?

– masz możliwość realizować własne pomysły? Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje w zakresie pracy, jaką chcielibyście wykonywać               w ramach wolontariatu.

– zyskujesz możliwość poznania niezwykłych, ciekawych ludzi, którzy myśląc podobnie do Ciebie decydują się poświęcić swój czas na pomoc innym?

 

Wolontariusze spotykają się regularnie w siedzibie Fundacji – jest czas na wymianę doświadczeń, przepracowanie ewentualnych problemów, podzielenie się sukcesami, wspólne spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze. Gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii.

 

Tematyka oferowanych szkoleń dla wolontariuszy:

 

– wolontariat w pierwszych krokach

– asystowanie osobom poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego

– pierwsza pomoc przedmedyczna

– metody arteterapii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

– zarządzanie czasem

– inne według aktualnego zapotrzebowania.

 

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem 63 211 22 19/504 646 146 oraz drogą mailową pod adresem cw@podajdalej.org.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl