#Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach, możesz skorzystać z usług opieki wytchnioniowej. Zgłoś się nas.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług opiekuna osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

Uwzględnimy Twoje potrzeby i możliwości, ponieważ najważniejszy/a jesteś TY !

Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz odrobiny wytchnienia? Ten program jest dla WAS! Możesz skorzystać z wszystkich potrzebnych dla Ciebie form wsparcia, a oferujemy:

– Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
– Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie dla opiekunów bądź członków rodzin osób z niepełnosprawnością zamieszkujących lub przebywających na terenie Województwa Wielkopolskiego z 5 powiatów subregionu konińskiego tj.: Miasto Konin, powiat koniński, powiat turecki, powiat słupecki, powiat kolski. O orzeczeniu stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Asystenci Fundacji PODAJ DALEJ mogą pomóc między innymi w:

– wykonywaniu czynności samoobsługowych

– przemieszczaniu się

– wyjściu z domu/mieszkania

– innych czynnościach, których osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie wykonać samodzielnie.

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 dzięki wsparciu Funduszu Solidarnościowego.
Kwota dofinansowania – 325 664, 00zł

Całkowita wartość – 325 664, 00zł

Osoby zainteresowane wsparciem zachęcamy do kontaktu z opiekunem projektu:

Damian Walczak, tel. 63 211 22 19, e-mail: damian.walczak@podajdalej.org.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl