Mieszkania treningowe – Akademia Samodzielności

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo?

Masz ukończone 15 lat?

Chcesz zmienić swoje życie i być człowiekiem niezależnym?

Przyjedź do mieszkań treningowych Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie.

 

Tutaj uwierzysz, że niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji marzeń! Mieszkania treningowe to inaczej mieszkania wspomagane, gdzie Ty dajesz z siebie wszystko, a my wspieramy Cię, abyś osiągnął jak najlepsze efekty w drodze do niezależnego życia. Zapraszamy do udziału w programie Akademia Samodzielności. To program aktywizujący osoby z niepełnosprawnością ruchową (przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce, amputacje, choroby genetyczne i inne). To 15 tygodni pracy nad zwiększeniem samodzielności. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i trwa do lutego 2021 roku.

UWAGA: Projekt zakończył się 29 maja 2021 r. i w ramach przestrzegania zasady trwałości Projektu świadczymy usługi asystenckie
dla osób z niepełnosprawnością.

 

Kompleksowy program pobytu w mieszkaniach treningowych obejmuje:

– terapię logopedyczną – rozwija umiejętności interpersonalne poprzez zwiększenie prawidłowej wymowy,

– zajęcia zdrowego żywienia – zwiększają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania oraz dbania o własne ciało,

– trening higieniczny, promocja zdrowia oraz nauka zapobiegania powikłaniom w niepełnosprawności,

– aktywna rehabilitacja grupowa i indywidualna – zwiększa samodzielność i samoobsługę poprzez naukę technik poruszania się, pokonywania barier architektonicznych, zwiększanie siły, wytrzymałości i aktywności,

– funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna usprawnia funkcje całego ciała poprzez ćwiczenia bierne i czynne oraz masaże,

– zajęcia rekreacji ruchowej usprawnią ciało i zwiększą Twoją samodzielność,

– zajęcia sportowe dopasowane do Twoich zainteresowań i możliwości: koszykówka na wózkach, rugby, szermierka, tenis stołowy oraz boccia,

– zajęcia z seksulogiem, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami według potrzeb indywidualnych,

– poradnictwo zawodowe dla chętnych.

 

Program pobytu układany jest indywidualnie przez zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, coach oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (logopeda, prawnik, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, seksuolog) i asystenci.

 

Projekt Akademia Samodzielności  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Dzięki temu udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Na stronie www.mieszkaniatreningowe.pl znajdziesz formularz rekrutacyjny i wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji, zobaczysz, jak wyglądają mieszkania treningowe i poznasz relacje osób, które już skorzystały z naszej pomocy.

 

Zapraszamy serdecznie i czekamy na Ciebie na Koninie!

 

Dodatkowych informacji o projekcie udziela:

Iwona Grześkowiak – tel. 515 606 508, e-mail:. iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl