Pomoc Ukrainie

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ od pierwszych dni wojny, wspiera osoby z niepełnosprawnościami z Ukrainy. To grupa uchodźców, którym szczególnie trudno ewakuować się z miejsca zamieszkania i znaleźć przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb, chodzi przede wszystkim o osoby poruszające się na wózkach. W pierwszej kolejności osoby te wraz z rodziną przyjmowane są do Blues Hostelu, który wynajęty został na wyłączność przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ i służy rodzinom z Ukrainy pełniąc funkcję integracyjną.

 

Czasem okazuje się, że z dnia na dzień, przyjeżdża rodzina lub trzeba po nią jechać na granicę. Są to osoby z ogromnymi trudnościami w przemieszczaniu się. Wszyscy są wystraszeni, boją się co będzie dalej, co ich czeka w obcym kraju.
Otaczamy opieką osobę z niepełnosprawnością i jej najbliższych. Wspólnie z pracownikami hostelu, pomagamy dopełnić formalności, zarejestrować się, uzyskać PESEL, założyć konto w banku, zarejestrować się do lekarza. Również od pierwszych dni pobytu organizujemy badanie, ocenę funkcjonalną i przedstawiamy plan rehabilitacji, na którą składa się fizjoterapia, masaże, aktywna rehabilitacja, indywidualne zajęcia z trenem niezależnego życia, a także zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

 

Po 2 – 3 miesiącach pełnego wsparcia, szukamy możliwości przeniesienia rodziny do samodzielnego mieszkania. Szukamy mieszkań maksymalnie dostosowanych do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Przez cały czas pobytu pomagamy w zakupie żywności, sprzętu medycznego, materiałów medycznych, zapewniona jest opieka pielęgniarska, a także inni specjaliści,  jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wiele rodzin, które przyjechały do nas, straciły wszystko w wyniku ataku Rosji na ich miasta, wsie, domy, przedszkola, szpitale…

 

W Fundacji PODAJ DALEJ prowadzimy również codzienne zajęcia świetlicowe dla dzieci z Ukrainy, zarówno tych sprawnych jak i dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbywają się w języku polskim i ukraińskim. Kupujemy rzeczy potrzebne rodzinom ukraińskim, mieszkającym Polsce, jak również rodzinom z najdalszych zakątków Ukrainy i wysyłamy do nich paczki. Współpracujemy również z Sebastianem – wolontariuszem, który regularnie dojeżdża do miejsc, do których inna pomoc nie dociera… Zawozi to co jest niezbędne: leki, materiały opatrunkowe i żywność.

 

Część rodzin, które przyjechały i są pod opieką Fundacji podjęło decyzję o tym, że chce zostać w Polsce, bo nie ma do czego wracać. Podejmują pracę, uczą się języka polskiego, starają się normalnie żyć.

 

Wsparcie tych rodzin jest możliwe dzięki zaangażowaniu Przyjaciół z Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., GlobalGiving, Fundacji ING Dzieciom, Granges Konin S.A.,  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji LPP, Fundacji To się Uda oraz prywatnych darczyńców z Polski i zagranicy, którzy w ten sposób chcą wesprzeć uchodźców z Ukrainy, szczególne tych, którzy wymagają ciągłej rehabilitacji i szczególnych warunków do życia.

 

Dziękujemy za pomoc i wiemy, że „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”, jak powiedział Ronald Reagan. Dziękujemy za wsparcie wierzymy, że zło wywołane przez Rosjan, atak na bezbronnych mieszkańców Ukrainy, możemy zwyciężyć dobrem, oferując im pomoc i wsparcie.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl