Dom samodzielności

Zapraszamy do udziału w projekcie „DOM- samodzielności” dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

„Jeżeli wiesz, czego pragniesz, Twe dążenia nabierają siły – chcieć to móc.”-Joe Girard
…i TY możesz razem z nami spełniać swoje założenia

 

Jeśli jesteś opiekunem faktycznym osoby z niepełnosprawnością i chcesz skorzystać ze wsparcia wytchnieniowego lub jesteś osobą z niepełnosprawnością i pragniesz sprawdzić swoich możliwości w mieszkaniach wspomaganych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie DOM samodzielności.

Uwzględnimy Twoje potrzeby i możliwości, ponieważ najważniejszy/a jesteś TY !

 

Oferujemy wsparcie wytchnieniowe

 

Opiekujesz się osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz odrobiny wytchnienia? Jednocześnie chcesz zapewnić jej możliwość zdobywania nowych doświadczeń, rozwoju i udziału w różnorodnych zajęciach? Ten program jest dla WAS! Możesz skorzystać z wszystkich potrzebnych dla Ciebie form wsparcia, a oferujemy:

 • Krótkoterminowe pobyty wytchnieniowe

*zapewniamy opiekę, różnorodne zajęcia oraz drobny poczęstunek dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż
*udział w funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej, ćwiczenie umiejętności społecznych, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój zainteresowań i wiele innych aktywności podczas pobytu (zajęcia prowadzone przez pedagoga, animatora, terapeutę)
*miłą, przyjazną atmosferę opartą na współpracy i poczuciu wspólnoty
*możliwość pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00

 

OPIS ZAJĘĆ PROWADZONYCH PODCZAS OPIEKI:

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- zajęcia prowadzone z wykorzystaniem arteterapii (plastyka, muzyka, książka), zajęcia tematyczne (związane z zachowaniem, emocjami, relacjami itp.,), zajęcia tematyczne związane z wydarzeniami okolicznościowymi i inne.

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE- odrabianie lekcji, zdobywanie wiedzy poszerzającej zainteresowania grupy, ćwiczenie motoryki dużej i małej, rozwój zainteresowań (mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych, ćwiczenia procesów poznawczy i różnych umiejętności dających poczucie sprawczości)

FUNKCJONALNA REHABILITACJA ADAPTACYJNA- zajęcia sportowe, taniec, aerobik, animacje i inne (ma na celu zapewnienie ruchu/ aktywności fizycznej w połączeniu z ćwiczeniem koordynacji i zdobywaniem poczucia sprawności)

 • Podczas każdych zajęć praca będzie oparta jednocześnie na integracji sensorycznej (SI), którą możemy określić jako inaczej zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Jeżeli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, mogą pojawić się problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy koordynacją, dlatego jeżeli zaniepokoją nas jakieś zachowania dziecka, warto udać się do specjalisty, który doradzi, jak ćwiczyć z dzieckiem w domu, bądź zaproponuje terapię.

Twój wychowanek będzie czuł się tu jak w domu, a Ty w tym czasie znajdziesz chwilę dla siebie.

Dowiedź się więcej i zadzwoń lub napisz: Anna Rosiak-Walczak 726 078 695, anna.walczak@podajdalej.org.pl

Nabór raz w roku:
Nabór nr I 01.05.2021r-01.07.2021r.

 • Udział w warsztatach, poradnictwo specjalistyczne i kurs pierwszej pomocy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

*zadbaj o siebie
*zdobywaj nowe umiejętności i doświadczenia
*zwiększ swoją wiedzę w zakresie niepełnosprawności
*zasięgnij specjalistycznej porady
*spotkaj się z osobami w podobnej sytuacji i czerpcie od siebie wiedzę

Proponowane spotkania będą odbywać się w określonych terminach z wcześniejszym poinformowaniem o możliwości udziału oraz według Twojej potrzeby zasięgnięcia konsultacji.

Dowiedź się więcej i zadzwoń: Margareta Dorabialska-Muś  504 429 288, margareta.mus@podajdalej.org.pl

 

 • Pobyt w mieszkaniach wytchnieniowych

*pobyt do dwóch miesięcy
*zapewnienie opieki, pielęgnacji i dostosowanie plany pobytu do indywidualnych potrzeb
*organizacja czasu pobytu w sposób aktywizujący i uspołeczniający (zajęcia grupowe i indywidualne)
*udział w treningach prowadzonych przez opiekunów

Dowiedź się więcej i zadzwoń lub napisz: Iwona Grześkowiak 600 383 140, iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl

 

Oferujemy udział w mieszkaniach wspomaganych

 

Jeśli jesteś osobą , która już kiedyś aktywizowała się poprzez udział w podobnym projekcie i chcesz spróbować swoich sił i zdobytych umiejętności to zapisz się do mieszkań wspomaganych:

*zwiększ swoją samodzielność
*przygotuj się do samodzielnej egzystencji
*podnieś jakość swojego życia

Dowiedź się więcej i zadzwoń lub napisz: Iwona Grześkowiak 600 383 140, iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl

Celem projektu jest objęcie wsparciem 162 osób niepełnosprawnych oraz 45 opiekunów faktycznych poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usługi pobytów wytchnieniowych i wspomaganych uczestników z obszaru Wielkopolski, poprzez udział w zajęciach aktywizujących, treningach umiejętności społecznych, wymianę doświadczeń i poradnictwo.

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

 

KROK PO KROKU

 1. Zapoznanie z regulaminem
 2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego dla poszczególnych grup:

– w formie elektronicznej dostępnego na:

 1. a) dla opiekunów faktycznych
 2. b) dla osób dorosłych z niepełnosprawnością (w przypadku wsparcia wytchnieniowego wypełnia opiekun fatyczny)

– lub w wersji papierowej:

 1. a) dla opiekunów faktycznych
 2. b) dla osób dorosłych z niepełnosprawnością (w przypadku wsparcia wytchnieniowego wypełnia opiekun fatyczny)

dostarczenie do Fundacji (osobiście bądź drogą pocztową na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2a, 62-510 Konin)

 1. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do wypełnienia dodatkowych dokumentów dostarczonych przez Realizatora projektu (Arkusz Diagnostyczny, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie przystąpienia do projektu, itp.)

 

 

Biuro projektu: ul. Południowa 2a, 62-510 Konin
63 211 22 19  oraz mail: 
fundacja@podajdalej.org.pl

 

FORMULARZ – DOROŚLI – WSPOMAGANE

FORMULARZ – OF – WYTCHNIENIOWE

HARMONOGRAM-GRUDZIEŃ-2021

 

Projekt RPWP.07.02.02-30-0017/18 „DOM samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Całkowita wartość projektu 2 046 805,20

Kwota dofinansowania 1944 445,20

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl