Akademia Życia

AKADEMIA ŻYCIA – Start up for young disabled people to ogólnopolski projekt Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizowany w partnerstwie z Miastem Konin, finansowany przez Velux Foundations w latach 2013 – 2018.

 

Materiał „Nauka samodzielności” PANORAMA, 7.03.2015

Nauka samodzielności 

Akademia samodzielności dla osób niepełnosprawnych ruchowo Trójka Polskieradio.pl, 30.03.2015

Akademia samodzielności

 

Jego celem jest usamodzielnienie w codziennych czynnościach życiowych i aktywizacja społeczno-zawodowa 50. młodych osób (18-25 lat), które na progu dorosłego życia straciły sprawność i poruszają się na wózkach inwalidzkich.

 

Na czym polega projekt AKADEMIA ŻYCIA?

 

Projekt AKADEMIA ŻYCIA daje szansę normalnego życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, które dotychczas były zależne od innych. Uczestnicy projektu przyjeżdżają do Konina na pół roku, gdzie w odpowiednio przystosowanych mieszkaniach treningowych odzyskują samodzielność i niezależność. Każdy uczestnik projektu realizuje indywidualny plan działań, przystosowany do jego sprawności, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Pod okiem wykwalifikowanej kadry przechodzą treningi samodzielności (np. czynności dnia codziennego, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, przygotowywanie posiłków, prace porządkowe), biorą udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji na sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze (nauka pokonywania barier). Odbywają się też indywidualne spotkania z coachem, który biorąc pod uwagę kompetencje, predyspozycje i zainteresowania uczestników, dopasowuje i proponuje szkolenia zawodowe. Dodatkowo uczestnicy uczą się języków obcych, mogą też korzystać ze wsparcia psychologa. Uczestnicy, którzy sumiennie realizują program Akademii Życia, mają szansę na odbycie półrocznego stażu zawodowego (z wynagrodzeniem).

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić  swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

 

Ile kosztuje udział w projekcie?

 

Zapewniamy bogaty i spójny program aktywizacji społecznej i zawodowej, spotkania
ze specjalistami, a także mieszkanie w dostosowanych mieszkaniach treningowych. Uczestnicy
po przyjeździe do Konina we własnym zakresie organizują jedynie wyżywienie.

 

Jak i kiedy mogę się zgłosić?

 

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2013r. i zakończy się w czerwcu 2018r. W połowie września 2014r. została przyjęta druga grupa 8 młodych osób niepełnosprawnych z różnych stron Polski. W ciągu całego projektu zakładamy udział 50 osób niepełnosprawnych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Karolem Włodarczykiem pod nr tel. 63 211 22 19, k.wlodarczyk@podajdalej.org.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - podajdalej.org.pl