„NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ – III Edycja” – regularne zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 80 osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i sprzężoną w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2024.

 

Projekt adresowany jest zarówno do dzieci i młodzieży jak i dorosłych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mieszkających na terenie miasta i powiatu konińskiego, a także w powiatach ościennych: tureckim, słupeckim i kolskim.

 

Dla osób z niepełnosprawnością słowa takie jak: „sprawność”, „samodzielność”, „niezależność” nabierają  zupełnie innego znaczenia. Często osoby, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadku czy innego zdarzenia losowego i osoby, które od urodzenia żyją z niepełnosprawnością każdego dnia udowadniają, że „Niepełnosprawny Może Więcej”.

 

Dzięki regularnej aktywności można zwiększyć nie tylko sprawność, ale stać się osobą samodzielną i niezależną, ponieważ najlepszą formą rehabilitacji jest codzienny ruch.

 

W ramach projektu oferujemy formy wsparcia, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb osób korzystających:

  1. Indywidualne zajęcia z: fizjoterapeutą, neurologopedą i pedagogiem specjalnym.
  2. Treningi funkcjonalne.
  3. Poradnictwo zawodowe, socjalno – bytowe i opieka indywidualna.
  4. Zajęcia hipoterapii.
  5. Wsparcie asystentów osobistych podczas zajęć grupowych.
  6. Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dostosowane do rodzajów schorzenia: koszykówka na wózkach i zajęcia rekreacji ruchowej.
  7. Zajęcia pływania terapeutycznego ( grupowe i indywidualne).
  8. Zajęcia aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
  9. Zajęcia arteterapii.

 

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy pokazywać, że „NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ” oferując zróżnicowane formy rehabilitacji dostosowane do potrzeb i możliwości ich uczestników.

 

Kwota dofinansowania: 2204872,90 zł

Całkowita wartość projektu: 2334732,90 zł

 

Dodatkowych informacji o projekcie udzielają

Karol Włodarczyk                                                                                Margareta Dorabialska – Muś

karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl                                           margareta.mus@podajdalej.org.pl

tel. 63 211 22 19                                                                               tel. 504 429 288

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl