Aktywny Start

Jesteś osobą potrzebującą rehabilitacji, ale nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności? ZAPRASZAMY Cię do projektu Aktywny Start, gdzie oferujemy wielospecjalistyczną, wczesną, kompleksową, aktywną rehabilitację!

 

OFERUJEMY WSPARCIE:
-fizjoterapeuty
-pedagoga/terapeuty zajęciowego
-neurologopedy
-instruktora niezależnego życia
-trenera terapii w wodzie

 

*Projekt przeznaczony jest dla osób, które nabyły niepełnosprawność lub została ona dopiero zdiagnozowana jednak nie posiadają oni orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności. Projekt uwzględniając tą grupę odbiorców przyczyni się pozytywnie do rozwiązania problemu, którym jest brak lub duże ograniczenie dostępu wczesnej rehabilitacji dla osób bez orzeczenia. Zapewnimy kompleksową, wczesną rehabilitację, która pozwoli nowej grupie odbiorców rozpocząć drogę rekonwalescencji. Nasze działania opieramy na modelu pozytywnych zmian wierząc, ale i mając informacje zwrotne od osób już korzystających z naszego wsparcia, że jest on praktyczny. Polega on na zapewnieniu kompleksowej, ale dobranej indywidualnie formy wsparcia. Korzystając z danej formy wpływa ona na poprawę funkcjonowania zgodnie z założonym celem, ale przynosi też inne, często nieoczekiwane korzyści. Zapewnimy równość szans i możliwości dla kobiet i mężczyzn.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

Działania kierujemy do mieszkańców Wielkopolski, także niebędącymi mieszkańcami miast grodzkich (miast pełniących rolę powiatu np. Konin). Projekt skierowany jest do osób z powiatu: Konin, Koło, Słupca, Turek, Kalisz. Pod swoją opiekę weźmiemy 16 osób (10 dzieci/młodzieży oraz 6 osób dorosłych) 

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO PROJEKTU:
1. Skontaktuj się z koordynatorem projektu pod numerem telefony: 726-078-695, e-mail: anna.walczak@podajdalej.org.pl – Anna Rosiak-Walczak. Zapraszam do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.

 

Termin realizacji: 16.05.2022r-30.11.2022r

 

 

Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2022 w wysokości 52 000,00 zł. Całkowita wartość projektu 54 730,00 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl