ARTETERAPIA 2024

RUSZYŁY ZAPISY NA TWÓRCZE WARSZTATY!!

Zapraszamy! 🙂

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do udziału w projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji IX”.
Do tegorocznej edycji projektu zapraszamy 195 uczestników z całej Polski – terapeutów, asystentów, instruktorów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody pracy z osobami z niepełnosprawnością pod okiem najlepszych trenerów – praktyków arteterapii w Polsce – ten projekt jest dla Ciebie!

 

Przygotowaliśmy 13 trzydniowych warsztatów arteterapeutycznych (każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie). Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Koninie/okolicy Konina.

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

 

WARSZTATY ROZWOJOWE:

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI (z elementami metody dramy)–   28 – 30.06.2024
Warsztat jest adresowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych, które chciałyby podnieść swoje kompetencje komunikacyjne i dowiedzieć się jak mogą budować konstruktywne relacje w sytuacjach zawodowych – ze współpracownikami, wolontariuszami, jak również podopiecznymi i ich rodzicami.

W programie:

–    komunikacja werbalna i niewerbalna – co wyrażamy wprost lub nie wprost, jak nasze komunikaty bywają odbierane i dlaczego może tak być

–    wpływ wyrażonych i niewyrażonych uczuć, wartości i potrzeb na relacje dlaczego jedni mówią o faktach, a inni słyszą w tym rozkazy oraz jakie znaczenie ma niewypowiadane, a obecne w relacjach pytanie „czy on/ona mnie lubi?” (model czterech uszu von Thuna)

–    konflikty i inne sytuacje trudne – kiedy i jak pokazywać granice, by nie krzywdzić siebie ani innych i by być skutecznym (model komunikacji FUKO, asertywność).

Warsztat poprowadzi Ola Chodasz (www.ola.chodasz.pl) metodami aktywnymi, w tym Applied DRAMA, z zaangażowaniem ciała, emocji i refleksji płynących z doświadczeń. Osoby uczestniczące proszone są o wygodne stroje i obuwie. Ze względu na to, że warsztat jest procesem rozwojowym, gdzie każdy element programu i osoba ma znaczenie dla całości, nie ma możliwości udziału w części warsztatu. Prosimy o punktualne przybycie i zarezerwowanie sobie czasu do samego końca szkolenia

 

MOTYWACJA I KREATYWNOŚĆ W PRACY ARTETERAPEUTYCZNEJ  –   05-07.07.2024

Podczas warsztatu stworzymy przestrzeń do rozwoju osobistego trenerów/opiekunów osób z niepełnosprawnością. To ważne aby zadbać o motywację, kreatywność, satysfakcję i harmonię podczas zajęć. Ważne będą  ponadto tematy takie jak pewność siebie, emocje czy autoprezentacja. Dla każdego uczestnika warsztatów stworzymy przestrzeń do rozwoju zarówno swoich kompetencji (wybrane techniki arteterapii) jaki i przede wszystkim duszy a wszystko oparte o elementy psychologii pozytywnej. Zapraszam do odnalezienia „najlepszej wersji samego siebie” Iwona Cichocka

Warsztat prowadzi Iwona Cichocka -pedagog, terapeuta. Jej pasją i jednocześnie pracą ( już od blisko 18 lat) jest szeroko rozumiana arteterapia oraz rozwój osobisty, motywacja i ćwiczenia rozwijające funkcje intelektualne. Uwielbia prace kreatywne przy których może dać upust swojej fantazji ,warsztaty rozwijające poczucie własnej wartości i sprawczości. Podstawą jej oddziaływania są jednak relacje z ludźmi na których buduje wszystkie swoje zajęcia. Iwonka zaprasza do doświadczenia i kreatywnego odkrywania swoich mocy 😊

 

WARSZTATY METODOLOGICZNE:

TEATROTERAPIA

Teatroterapia – TEATR – EKSPRESJA CIAŁA W PROCESIE TWÓRCZYM NA SCENIE 14-16.06.2024

Cele zajęć obejmują:

 • zapoznanie uczestników z technikami pracy z ciałem,
 • praktyczne nauczenie zasad i umiejętności pracy twórczej z ciałem,
 • poznanie swojej wyobraźni ruchowej,
 • stworzenie możliwości poznania swojej ekspresji i jej siły w wyrażaniu własnych emocji,
 • umiejętność dialogu niewerbalnego,
 • umiejętność dialogu z własnym ciałem.
 • rola muzyki w ruchu wzajemne oddziaływanie przestrzeń na scenie, relacje pomiędzy aktorami

 

Cele realizowane są poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe które obejmują:

 

 • zabawy ruchowe integrujące grupę,
 • techniki rozluźniania i napinania mięśni w zaplanowany sposób,
 • mimika twarzy, technika wyrazu emocji,
 • techniki obserwacji własnego ciała,
 • formy dialogu na ruchu (bez słów),
 • ćwiczenia w parach (dialog, emocje, naśladownictwo, obserwacja)
 • dopasowywanie ruchu do słowa z różną ekspresją,
 • techniki relaksacyjne i świadomość oddechowa,
 • proste formy ćwiczeń z ciałem, które pozwalają poszerzyć możliwości ruchowe
 • elementy komunikacji niewerbalnej z obszaru kinezjetyki, proksemiki i parajęzyka

Warsztat prowadzi Janusz Szymański – zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, posiada doświadczenie w pracy z wieloma grupami teatralnymi. Organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim.
Wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych (Art-terapia) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wykładowca przedmiotu „Ćwiczenia muzyczno-ruchowe” oraz „Choreoterapia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie
Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku.
Prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia)

 

HORTITERAPIA Z ELEMENTAMI SENSOTERAPII  07-09.07.2024

Sensoterapia z hortiterapią w tle- warsztat oparty na działaniach stymulujących zmysły z wykorzystaniem darów ogrodu i innych środowisk przyrodniczych. Propozycje zadań i zabaw w hortiterapii biernej i czynnej. Uczestnicy warsztatów poznają metody pracy hortiterapeutycznej w różnych porach roku z dostosowaniem zadań do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwolą uczestnikom warsztatów na zaplanowanie procesu terapeutycznego w swojej placówce oraz urządzenie ogrodu sensorycznego zgodnie z potrzebami podopiecznych.

 

Warsztat prowadzi Dorota Strzelczyńska – Wieloletni dyplomowany nauczyciel i dyrektor Przedszkola nr 1 „Kosmatek” w Koninie. Magister pedagogiki  w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, biblioterapeuta i hortiterapeuta. Absolwentka kursów kwalifikacyjnych z zakresu florystyki i bukieciarstwa zaawansowanego. Pełna energii pasjonatka ogrodów, florystyki, pracy z dziećmi i ekoedukacji. Od wielu lat  współpracująca z  organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza  działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz ich opiekunami.  Współpracująca ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji szkoleń, staży i praktyk  dla nauczycieli i  instrukorów terapii zajęciowej. Inicjatorka wielu akcji na rzecz środowiska lokalnego, rodzin niewydolnych wychowawczo i osób sprawnych inaczej. Odznaczona  złotym krzyżem zasługi  za ofiarną działalnośc publiczną i charytatywną

 

PLASTYKOTERAPIA
Plastykoterapia poziom podstawowy – 27-29.08.2024
(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

 • akcent na terapeutyczne zadania działań plastycznych : podnoszenie samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększanie motywacji, wzrost samodzielności i kreatywności podopiecznych, inicjowanie kontaktów    opartych         na        wzajemnym    szacunku,       budowanie    umiejętności współpracy, integrowanie grupy.
 • techniki łatwe i efektowne, oparte na tanich i dostępnych materiałach
 • zabawy plastyczne przynoszące relaks, odblokowanie emocji, ułatwiające nawiązanie kontaktu
 • techniki umożliwiające otwieranie wyobraźni i samodzielności podopiecznych
 • działania umożliwiające wgląd w siebie, spojrzenie na siebie z nowej perspektywy

Plastykoterapia zaawansowany – 29-31.08.2024
(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

 • techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, poczucie sprawczości, przynoszące ciekawe efekty
 • plastyczne działania w przestrzeni
 • czerpanie inspiracji z kontaktu z naturą – jej bogactwa i harmonii
 • proste działania plastyczne inspirowane sztuką współczesną
 • działania plastyczne ukierunkowane na kontakt ze sobą, pracę z emocjami, wzajemny dialog

 

Warsztat prowadzi Barbara Kasprzak – pedagog, plastyk, arteterapeuta. Współtwórczyni Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku. Prezes Fundacji „Pod Skrzydłami”. Czynny uczestnik i współorganizator wielu konferencji z dziedziny arteterapii. Posiada 26-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów plastycznych o charakterze rozwojowym i terapeutycznym dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie była świadkiem przemian dokonujących się w osobach podczas twórczych działań, odkrywania nowych perspektyw widzenia siebie samego, psychicznego wzrostu, budowania poczucia tożsamości i otwartości na innych, tworzenia więzi w grupie.

 

CHOREOTERAPIA – TANIEC KREATYWNY W INTEGRACJI   06–08.09.2024

Warsztaty skierowane są do terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów, nauczycieli, osób pracującym z seniorami, z osobami dorosłymi jak również z dziećmi. W programie: m.in. ćwiczenia rozwijające wyobraźnię ruchową, praca nad świadomością ciała.

Podczas tegorocznych warsztatów poświęcimy dużą część czasu na własne eksportacje i eksperymenty ruchowe. Doświadczymy też tańca intuicyjnego, improwizacji ruchowej oraz medytacji w ruchu.

Kolejnym blokiem tematycznym będzie taniec fizjoterapeutyczny – na krzesłach i w pozycji stojącej. Poznamy techniki, które pomogą zwiększać zakresów ruchów, poprawiać mobilność jak również uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się układów choreograficznych mających na celu ćwiczenie zmysłu równowagi i poprawiających koordynację. W programie warsztatów znajdą się też tańce świata – mające walory integracyjne, zabawowe, charakteryzujące się różną dynamiką od rytmicznych i skocznych po uspokajające kołysanki. Techniki choreoterapeutyczne wzbogacone zostaną o konteksty muzykoterapeutyczne.

Warsztat jest zaplanowany jako bardzo praktyczny, bazujący na doświadczaniu siebie w ruchu przez uczestnika. Celem warsztatów jest wychodzenie poza utarte skojarzenia oraz poszukiwanie nowych możliwości, nieoczywistych rozwiązań, przełamywanie schematów ruchowych. Ideą spotkania jest także zainspirowanie uczestników do tworzenia własnych narzędzi terapeutycznych bazujących na ruchu i muzyce – tak, aby w przyszłości poznane metody mogli dostosowywać do zmiennych potrzeb swoich podopiecznych.

 

Warsztat prowadzi Marta Berdel  – muzykoterapeuta, pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich.W procesie arteterapii możemy odnaleźć czas aby zaopiekować się sobą samym. W każdym z nas jest coś zdrowego oraz coś, co wymaga wyleczenia. W każdym z nas tkwi równocześnie siła do samoleczenia, a terapia przez sztukę pozwala tę siłę odnaleźć i pozwolić jej działać. Ruch i dźwięk to dwie przestrzenie, w których najczęściej przebywam z tymi, z którymi pracuję.
Tańczę i poruszam się w różny sposób z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi różnych organizacji z terenu Podkarpacia. Tworzymy razem muzykoterapeutyczny teatr tańca przygotowując wspólnie inscenizacje oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe (taniec, muzykoterapia). Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie niezwykły, indywidualny potencjał, który odkrywa i rozwija przez całe życie. Stwarzam także przestrzeń, aby uczestnicy moich warsztatów inspirowali siebie nawzajem.

 

 

BIBLIOTERAPIA    13–15. 09.2024 r.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest biblioterapia, jakie są rodzaje bajek terapeutycznych, jak przygotować scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Będą mieli okazję stworzyć swoje bajki terapeutyczne, znaleźć sposoby na wachlarz emocji, oswoić trudne przeżycia, a także zobaczą, jak można się bawić tekstem literackim. Wzbogacą swój warsztat pracy o nowe pozycje książkowe. Uczestnicy będą poznawać tajemnice ukryte na kartach książek, a także odkrywać talenty głęboko drzemiące w sobie samych.

 

Warsztat poprowadzi Aleksandra Tomkowiak  – pedagog specjalny i bibliotekarka, choć tak naprawdę bardziej biblioterapeutka. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej w Poznaniu z maluchami i młodzieżą, gdzie biblioterapia towarzyszy mi każdego dnia. Uwielbia z książki wyszukiwać to co ma najcenniejsze, ukryte pośród swoich stron.

 

HORTITERAPIA

HORTITERAPIA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI 20-22.09.2024

Warsztaty podnoszące kondycję psychiczną podopiecznych poprzez udział w wybranych pracach ogrodowych oraz florystycznej aktywności twórczej. Wykorzystamy kontakt z przyrodą i jej wytworami by pobudzać wszystkie zmysły, wspierać rozwój i edukować jednocześnie.

Ta forma psychoterapii pozwala na wyciszenie, poukładanie myśli, skupienie na pracy, która sprawia przyjemność, relaksuje, a nawet uszczęśliwia.

 

Z czym zetkną się uczestnicy warsztatów hortiterapii:

 • nabędą umiejętności z zakresu pielęgnacji roślin, tworzenia kompozycji florystycznych oraz planowania ogrodu,
 • wykonają mini ogród tematyczny,
 • poznają możliwości wykorzystania ogrodu, materiału przyrodniczego i surowców wtórnych w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami przez cztery pory roku, – poznają i zastosują podstawowe narzędzia, materiały oraz techniki florystyczne dostosowane do możliwości psychofizycznych i rodzaju niepełnosprawności uczestników swoich zajęć,
 • poznają i zastosują zasady B.H.P. obowiązujące podczas pracy z narzędziami oraz przy planowaniu i tworzeniu ogrodu.

 

Warsztaty prowadzi Dorota Strzelczyńska

 

SKULPTUROTERAPIA
Skulpturoterapia, poziom podstawowy 04-06.10.2024
(Zajęcia z gliną plastyczną przy stołach. Praktyczna nauka technik lepienia z gliny różnych form płaskich (np. talerze) oraz przestrzennych (kubki, figurki, itp.).

Zakres zajęć: lepienie w glinie przy stołach, zapoznanie z różnymi technikami lepienia, omówienie dostępnych na rynku mas ceramicznych, omówienie narzędzi potrzebnych do lepienia i przydatnych w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, omówienie metod wypału, bhp pracy.

Dla kogo: dla tych, którzy nie mieli do czynienia z gliną, a chcą spróbować i nauczyć się pracy z tym tworzywem, poznać przykładowe metody pracy z grupami osób z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Warsztaty prowadzi Magdalena Kopiczko – Zawodowy ceramik, garncarz. Od wielu lat prowadzi pracownię ceramiczną w Poznaniu. Wytwarza wyroby głównie użytkowe na potrzeby klientów polskich i zagranicznych. Prowadzi działalność edukacyjną (m.in. jest instruktorem nauki toczenia na kole garncarskim) oraz pokazową. Pracowała warsztatowo z osobami dorosłymi, dziećmi, z osobami z niepełnosprawnościami. Jej pracę edukacyjną charakteryzują zajęcia, które są  przygotowane od strony technicznej tak, aby odpowiadały możliwościom, jakimi dysponują uczestnicy. Znając tworzywo, jakim jest glina przygotowuje zajęcia jednorazowe, cykliczne; w wyposażonych pracowniach albo w plenerze.

Należy do Zaułka Rzemiosła – Programu skupionego przy Wydziale Działalności Gospodarczej UM Poznania. Wyróżniona w konkursie Prezydenta Miasta Poznania „Kultura na Wynos” 2020, laureatka konkursu „Anioły Rzemiosła” 2023 w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

W pracy skupia się na ceramice inspirowanej historią, działa w rekonstrukcji historycznej.

 

TEATROTERAPIA

Teatroterapia TEATR CZARNY, TEATR CIENI – 18-20.10.2024

Warsztaty mają na celu przybliżenie techniki teatru: cieni oraz luminescencyjnego. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiednie materiały używane w tych technikach, rodzaje oświetlenia i praktyczne rozwiązania z nimi związane, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby animacji rekwizytów, lalek, budowy ekranów do teatru cieni, a także sami odkrywali nowe metody działań scenicznych w etiudach przygotowywanych w ramach pracy grupowej. Każdy z uczestników aktywnie współtworzył będzie prezentowane na koniec spotkania teatralne „dzieła”.

Będzie też czas na prezentacje materiałów filmowych oraz fotografii ilustrujących etiudy i spektakle własne, a także teatrów świata w omawianych technikach teatralnych.

 

Warsztaty prowadzi Wojciech Kotylak –  plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, instruktor teatralny, certyfikowany i dyplomowany arteterapeuta.
Inicjator i organizator:
– festiwalu Gliwickie Spotkania Tęczowe, popularyzującego twórczość sceniczną osób niepełnosprawnych,
– powstania Śląskiego Nieprzetartego Szlaku działającego w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku (organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli i terapeutów, imprezy cykliczne: spotkania teatralne SANS, festiwal piosenki, konkurs plastyczny – wydarzenia, których bohaterami są osoby niepełnosprawne).

Od wielu lat prowadzi teatr TĘCZA (osoby niepełnosprawne) oraz teatr DOiDO – dzieci i młodzież szkół masowych.
Prowadzi warsztaty o charakterze twórczym (teatr, plastyka) z dziećmi i młodzieżą szkół masowych, szkół specjalnych, oraz uczestnikami WTZ-ów i pensjonariuszami DPS-ów.

Warsztaty mają na celu przybliżenie techniki teatru: cieni, luminescencyjnego i luster. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiednie materiały używane w tych technikach, rodzaje oświetlenia i praktyczne rozwiązania z nimi związane, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby animacji rekwizytów, lalek, budowy ekranów do teatru cieni, a także sami odkrywali nowe metody działań scenicznych w etiudach przygotowywanych w ramach pracy grupowej. Każdy z uczestników aktywnie współtworzył będzie prezentowane na koniec spotkania teatralne „dzieła”.
Będzie też czas na prezentacje materiałów filmowych oraz fotografii ilustrujących etiudy i spektakle własne a także teatrów świata w omawianych technikach teatralnych.

 

 

 

SKULPTUROTERAPIA

Skulpturoterapia, poziom zaawansowany 25-27.10.2024
(Zajęcia w całości poświęcone praktycznej nauce toczenia naczyń na kole garncarskim)

Zakres zajęć: omówienie mas ceramicznych, omówienie technik lepienia, omówienie możliwych konspektów zajęć z podopiecznymi w zależności od rodzaju niepełnosprawności, omówienie urządzenia pracowni ceramicznej, omówienie istniejących na rynku pieców ceramicznych, dobór pieca do pracowni. Pogadanki na temat szkliw i metod szkliwienia, omówienie specyfiki szkliw i bezpieczeństwa ich stosowania. Omówienie innych metod zdobienia. Wzajemna wymiana doświadczeń. Pytania uczestników, pogadanki na temat technologii i pracy z podopiecznymi. Praktycznie: lepienie średnich form z wałeczków, toczenie na kole*.

Dla kogo: dla tych, co mają lub właśnie otrzymali pod swoją pieczę pracownie ceramiczne, prowadzili już zajęcia i mają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dla tych, którzy potrzebują wiedzy technicznej o surowcach, ich zastosowaniu i bezpieczeństwie pracy z nimi.

 

Warsztaty prowadzi Magdalena Kopiczko

 

ABC ARTETERAPII-arteterapia w pigułce- 08 -10.11.2024

Czym w ogóle jest arteterapia? Czy i w jakim zakresie mogę wykorzystać ją w pracy z osobami z niepełnosprawnością ? Jaka metoda pasuje do mnie – choreoterapia, drama, a może skulpturoterapia? Na te i jeszcze więcej pytań odpowiedź znajdziesz na warsztatach ABC Arteterapii. Zapraszam serdecznie na doświadczenie czym jest arteterapia oraz w jaki sposób możemy wykorzystać szeroko rozumianą sztukę do pracy i terapii. Nie musisz posiadać wybitnych zdolności artystycznych – ważne, że czujesz to w swoim serduchu.

 

Na warsztatach poznasz różne metody arteterapii, stworzymy spójne, kreatywne i urozmaicone pomysły na zajęcia. Do działania wykorzystamy między innymi: choreoterapię, plastykoterapię, dramę stosowaną, biblioterapię, a nawet formy teatralne, czy muzykoterapię. Po takim „zastrzyku arteterapii” wrócisz do pracy / domu z nową energią i głową pełną kreatywnych pomysłów.

Warsztat prowadzi Iwona Cichocka

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji IX” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KROK PIERWSZY:
⮚ Zapoznaj się z Regulaminem dostępnym TUTAJ
⮚ Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Rekrutacja trwa od 24.04.2024 do 31.08.2024 roku lub do wyczerpania miejsc.

KROK DRUGI:
⮚ Jeżeli otrzymasz od nas potwierdzenie udziału w wybranym warsztacie, poprosimy Cię o przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z REKOMENDACJĄ* potwierdzającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (od pracodawcy / organizacji /ośrodka w którym pracujesz/ działasz).

KOSZT UDZIAŁU:

Całkowity koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie (w tym nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to jedynie 180,00 zł (przy czym rzeczywisty koszt poniesiony przez Fundację w ramach projektu za udział 1 uczestnika wynosi ponad
1 400,00 zł). Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach drogą mailową lub telefonicznie. Wówczas przekażemy również szczegółowy harmonogram uczestnictwa i wszystkie niezbędne informacje.

 

Serdecznie zapraszamy 😊

 

 

 

ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI IX

KONTAKT:
Małgorzata Dębowska, Koordynator Projektu
e-mail: arte@podajdalej.org.pl, tel. 667 855 476 w godz. 10-15

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

kwiecień- maj: rekrutacja uczestników, przygotowania do warsztatów, spotkania z prowadzącymi

czerwiec- listopad: realizacja warsztatów, w miarę potrzeby dalsza rekrutacja

listopad: podsumowanie projektu

 

 

Projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji IX” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Termin realizacji projektu 01.04.2024r.-31.12.2024r.
Wartość dofinansowania 214 866,00 zł
Całkowity koszt Projektu 268 686,00 zł
Opis zadania: Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl