#ARTETERAPIA 2020

Otwieramy rekrutację na TWÓRCZE  WARSZTATY ARTETERAPII

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do udziału w projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji V”.
Do tegorocznej edycji projektu zapraszamy 215 uczestników z całej Polski – terapeutów, asystentów, opiekunów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami (195 osób), a także opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, czyli głównie ich rodziców (20 osób). Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody pracy z osobami z niepełnosprawnością pod okiem najlepszych trenerów – praktyków arteterapii w Polsce – ten projekt jest dla Ciebie!

 

Przygotowaliśmy 15 trzydniowych szkoleń arteterapeutycznych (każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie). Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Koninie.

Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.  

 

REGULAMIN ARTE 2020

ZMIANA REGULAMINU ARTE 2020

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

WARSZTATY ROZWOJOWE

Warsztat rozwojowy – KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI – 15-17.09.20
(Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych i opiekuńczych dotyczący budowania konstruktywnych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami.)

 

Warsztat rozwojowy – PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – 18-20.09.20
(Warsztat edukacyjno-rozwojowy ukierunkowany na rozwój osobisty samych uczestników, tj. terapeutów, opiekunów, asystentów, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. Jest to nasza odpowiedź na zgłaszane wielokrotnie w poprzednich edycjach zapotrzebowanie na zajęcia w całości skoncentrowane na samych terapeutach, opiekunach, asystentach, wolontariuszach nierzadko stawiających czoła wypaleniu zawodowemu, przeciążeniu emocjonalnemu i psychicznemu. Warsztat ma na celu podniesienie jakości pracy z osobami z niepełnosprawnościami.)

WARSZTATY METODOLOGICZNE

BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia I stopień – 25-27.09.20
(dla osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii)

Biblioterapia II stopień – 23-25.10.20
(zarówno dla osób, które uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii, jak i dla nowych uczestników)

 

CHOREOTERAPIA 
Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W EDUKACJI – 4-6.09.20
Choreoterapia – TANIEC REKREACYJNY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – 2-4.10.20

 

MUZYKOTERAPIA
Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI I stopień – 6-8.11.20
(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)
Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI II stopień –5-7.03.21
(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

 

PLASTYKOTERAPIA
Plastykoterapia I stopień – 9-11.09.20
(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)
Plastykoterapia II stopień – 11-13.09.20
(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

 

SKULPTUROTERAPIA
Skulpturoterapia – 19-21.03.21
(praca z rzeźbą i masą pobudzająca nie tylko zmysł dotyku, ale i inne receptory, jednym z elementów warsztatu będą zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku)

 

TEATROTERAPIA
Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI, TEATR LUSTER – 9-11.10.20
Teatroterapia – TEATR ŻYWEGO AKTORA – 26-28.02.21

 

ZABAWOTERAPIA
Zabawoterapia – 14-16.08.20
Zabawoterapia – 21-23.08.20
(warsztaty z pierwszeństwem udziału dla opiekunów faktycznych osób zależnych, czyli przede wszystkim dla rodziców osób z niepełnosprawnością, w drugiej kolejności dla ich terapeutów)

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji V” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KROK PIERWSZY:
⮚ Zapoznaj się z Regulaminem dostępnym TUTAJ.
⮚ Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Rekrutacja trwa do dnia 30.06.2020 roku lub do wyczerpania miejsc.

 

KROK DRUGI:
⮚ Jeżeli otrzymasz od nas potwierdzenie udziału w wybranym warsztacie, poprosimy Cię o przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z REKOMENDACJĄ* potwierdzającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (od pracodawcy / organizacji /ośrodka w którym pracujesz/ działasz).
*Nie dotyczy rodziców osób z niepełnosprawnością biorących udział w warsztatach z zabawoterapii.

 

KOSZT UDZIAŁU

Całkowity koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie (w tym nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to jedynie 130,00 zł (przy czym rzeczywisty koszt poniesiony przez Fundację w ramach projektu za udział 1 uczestnika wynosi ponad 1 000,00 zł).

 

Ponadto zwracamy koszty dojazdu na warsztaty do wysokości 100,00 zł, dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku.

 

Szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach drogą mailową lub telefonicznie. Wówczas przekażemy również szczegółowy harmonogram uczestnictwa i wszystkie niezbędne informacje.

 

Serdecznie zapraszamy ☺
ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI V

Kontakt:
Aleksandra Kubiak, Koordynator Projektu
e-mail: arte@podajdalej.org.pl, tel. 609 557 268 (w godz. 8-16)

 

KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYCH WARSZTATY

Aleksandra Chodasz – WARSZTATY ROZWOJOWE – certyfikowana trenerka i superwizorka dramy. Do prowadzonych przez siebie warsztatów, debat i konferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z ludźmi.
Przeprowadziła ponad sto warsztatów (dwu, trzy i czterodniowe) dla instruktorów, nauczycieli, trenerów, terapeutów osób z niepełnosprawnością i innych osób uczących się dramy; jest superwizorką metody dramy, czyli pomaga innym doskonalić swoje kompetencje dramowe poprzez konsultowanie tworzonych scenariuszy i informacje zwrotne do prowadzonych warsztatów dramowych.
Od 2002 r. do chwili obecnej jest praktykiem dramy – wykorzystuje tę metodę w trakcie warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne i obywatelskie, integrujących społeczności lokalne i zespoły organizacji pozarządowych i firm.
Więcej o Oli i jej pracy: www.drama.chodasz.pl, www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology

 

Barbara Kasprzak – PLASTYKOTERAPIA – pedagog, plastyk, arteterapeuta. Współtwórczyni Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku. Prezes Fundacji „Pod Skrzydłami”. Czynny uczestnik i współorganizator wielu konferencji z dziedziny arteterapii. Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów plastycznych o charakterze rozwojowym i terapeutycznym dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie była świadkiem przemian dokonujących się w osobach podczas twórczych działań, odkrywania nowych perspektyw widzenia siebie samego, psychicznego wzrostu, budowania poczucia tożsamości i otwartości na innych, tworzenia więzi w grupie.

 

Aleksandra Tomkowiak – BIBLIOTERAPIA – pedagog specjalny i bibliotekarz, choć tak naprawdę bardziej biblioterapeuta. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej w Poznaniu, gdzie biblioterapia towarzyszy jej każdego dnia. Jej największy sukces terapeutyczny jest wtedy, gdy słyszy na szkolnym korytarzu – „kiedy znów przyjdzie Pani do nas z nową bajką?”.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest biblioterapia, jakie są rodzaje bajek terapeutycznych, jak przygotować scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Będą mieli okazję stworzyć swoje bajki terapeutyczne, „oswoić potwora”, znaleźć sposoby na złość i agresję itp. Uczestnicy będą poznawać tajemnice ukryte na kartach książek, a także odkrywać talenty głęboko drzemiące w sobie samych.

 

Marta Berdel – CHOREOTERAPIA/MUZYKOTERAPIA – muzykoterapeuta, pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich.
W procesie arteterapii możemy odnaleźć czas aby zaopiekować się sobą samym. W każdym z nas jest coś zdrowego oraz coś, co wymaga wyleczenia. W każdym z nas tkwi równocześnie siła do samoleczenia, a terapia przez sztukę pozwala tę siłę odnaleźć i pozwolić jej działać. Ruch i dźwięk to dwie przestrzenie, w których najczęściej przebywam z tymi, z którymi pracuję.
Tańczę i poruszam się w różny sposób z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi różnych organizacji z terenu Podkarpacia. Tworzymy razem muzykoterapeutyczny teatr tańca przygotowując wspólnie inscenizacje oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.
Organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe (taniec, muzykoterapia). Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie niezwykły, indywidualny potencjał, który odkrywa i rozwija przez całe życie. Stwarzam także przestrzeń, aby uczestnicy moich warsztatów inspirowali siebie nawzajem.

 

Wojtek Kotylak – TEATROTERAPIA: teatr czarny, teatr cieni, teatr luster – plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, instruktor teatralny, certyfikowany i dyplomowany arteterapeuta.
Inicjator i organizator:
– festiwalu Gliwickie Spotkania Tęczowe, popularyzującego twórczość sceniczną osób niepełnosprawnych,
– powstania Śląskiego Nieprzetartego Szlaku działającego w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku (organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli i terapeutów, imprezy cykliczne: spotkania teatralne SANS, festiwal piosenki, konkurs plastyczny – wydarzenia, których bohaterami są osoby niepełnosprawne).

Od wielu lat prowadzi teatr TĘCZA (osoby niepełnosprawne) oraz teatr DOiDO – dzieci i młodzież szkół masowych.
Prowadzi warsztaty o charakterze twórczym (teatr, plastyka) z dziećmi i młodzieżą szkół masowych, szkół specjalnych, oraz uczestnikami WTZ-ów i pensjonariuszami DPS-ów.

Warsztaty mają na celu przybliżenie techniki teatru: cieni, luminescencyjnego i luster. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiednie materiały używane w tych technikach, rodzaje oświetlenia i praktyczne rozwiązania z nimi związane, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby animacji rekwizytów, lalek, budowy ekranów do teatru cieni, a także sami odkrywali nowe metody działań scenicznych w etiudach przygotowywanych w ramach pracy grupowej. Każdy z uczestników aktywnie współtworzył będzie prezentowane na koniec spotkania teatralne „dzieła”.
Będzie też czas na prezentacje materiałów filmowych oraz fotografii ilustrujących etiudy i spektakle własne a także teatrów świata w omawianych technikach teatralnych.

 

Iwona Cichocka – ZABAWOTERAPIA
Warsztaty KREATYWNE oparte o wykorzystanie metod arteterapii takich jak: plastykoterapia, drama stosowana, choreoterapia, biblioterapia czy elementy teatru i muzykoterapii. Podczas warsztatów, w zależności od tematu przewodniego spotkania, metody są przeplatane tak, aby wielowymiarowo rozwijać uczestników.
Warsztaty mają na celu:
– rozwijanie kreatywności,
– poznanie nowych, inspirujących metod pracy,
– zdobycie nowego doświadczenia przy wykorzystaniu zmysłów oraz szeroko pojętej sztuki,
– wyrażanie emocji, zintegrowanie,
– poznanie siebie z nieco innej strony.

 

Magdalena Kopiczko – SKULPTUROTERAPIA
Ceramiką zajmuje się od ponad 15 lat, tworzy głównie ceramikę inspirowaną historią, działa w rekonstrukcji historycznej. Tworzy naczynia i różnorakie przedmioty, zajmuje się technologią ceramiki wykorzystując różne sposoby jej wypału.

Prowadzi pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przez pół roku prowadziła zajęcia z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną (były to zajęcia ciągłe, prowadzone w szerokim zakresie: wytwarzanie naczyń ręcznie i na kole, obróbka naczyń przed i po wypale i wiele innych elementów).
Ponadto prowadziła zajęcia w ośrodkach kultury.

Doskonale zna tworzywo, jakim jest glina. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia zajęć z dorosłymi i dziećmi w różnym wieku umożliwia łączenie tej wiedzy w jedną całość i budowanie konspektów zajęć związanych z gliną dla różnych grup odbiorców.

 

Janusz Szymański – TEATROTERAPIA: teatr żywego aktora
Zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, posiada doświadczenie w pracy z wieloma grupami teatralnymi. Organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim.
Wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych (Art-terapia) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wykładowca przedmiotu „Ćwiczenia muzyczno-ruchowe” oraz „Choreoterapia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie
Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku.
Prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia)

 

OTO CO O WARSZTATACH POWIEDZIELI UCZESTNICY POPRZEDNIEJ EDYCJI…
„Dzięki udziałowi w warsztatach odkryłam swoje możliwości, które postaram się wykorzystać w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Wzbogaciłam swój warsztat taneczny.” – uczestniczka warsztatów choreoterapii

 

„Bardzo ciekawe, dużo wnoszące warsztaty. Prowadząca przesympatyczna, z dużym zaangażowaniem i ogromną wiedzą z danego obszaru”. – uczestniczka warsztatów biblioterapii.

 

„Bardzo miła atmosfera, chętnie wrócę jeszcze raz. Najciekawsze i najlepsze szkolenie, w jakim miałam możliwość brać udział. Brawo!”– uczestniczka warsztatów choreoterapii

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl