NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ – II Edycja

„NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ – II Edycja” – regularne zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

 

OPIS PROJEKTU

Dla każdego z nas samodzielność i niezależność jest bardzo ważna w codziennym życiu.

 

Dla osób z niepełnosprawnością słowa takie jak: „sprawność”, „samodzielność”, „niezależność” nabierają  zupełnie innego znaczenia. Często osoby, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadku czy innego zdarzenia losowego i osoby, które od urodzenia żyją z niepełnosprawnością każdego dnia udowadniają, że „Niepełnosprawny Może Więcej”.

 

Dzięki regularnej aktywności można zwiększyć nie tylko sprawność, ale stać się osobą samodzielną i niezależną, ponieważ najlepszą formą rehabilitacji jest codzienny ruch.

 

W ramach projektu oferujemy formy wsparcia, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb osób korzystających:

 1. Indywidualne zajęcia fizjoterapii
 2. Zajęcia terapeutyczne z: pedagogiem specjalnym, neurologopedą
 3. Poradnictwo: zawodowe i socjalno – bytowe
 4. Zajęcia hipoterapii
 5. Wsparcie asystentów osobistych podczas zajęć grupowych
 6. Nauka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym
 7. Zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dostosowane do rodzajów schorzenia
 8. Zajęcia pływania terapeutycznego i naukę pływania

– koszykówka na wózkach

– tenis stołowy

– szermierka na wózkach

 1. Zajęcia rekreacji ruchowej
 2. Zajęcia aktywnej rehabilitacji dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.
 3. Poradnictwo zawodowe i socjalno – bytowe dla rodziców/opiekunów wspierających samodzielność swoich podopiecznych

 

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mieszkających na terenie miasta i powiatu konińskiego, a także w powiatach ościennych: tureckim, słupeckim i kolskim.

 

Dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy pokazywać, że „NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ” oferując zróżnicowane formy rehabilitacji dostosowane do potrzeb i możliwości ich uczestników.

 

Dodatkowych informacji o projekcie udzielają

Karol Włodarczyk                                                                                Margareta Dorabiaska – Muś

karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl                                           margareta.mus@podajdalej.org.pl

tel. 63 211 22 19

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl