#ARTETERAPIA 2021 Twórcze warsztaty arteterapii

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Arteterapia drogą do twórczej integracji VI”.

Do VI edycji projektu zapraszamy  235 uczestników z całej Polski – terapeutów, asystentów, opiekunów, pedagogów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami (225 osób), a także opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami, czyli głównie ich rodziców (10 osób).

 

 

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w choreoterapii, teatroterapii, biblioterapii, hortiterapii lub innej dziedzinie arteterapii,  rozwijać swoje umiejętności, nawiązać niezwykłe znajomości i poznawać nowe metody pracy z osobami z niepełnosprawnościami pod okiem najlepszych trenerów – praktyków arteterapii w Polsce – ten projekt jest dla Ciebie!

 

Przygotowaliśmy 16 szkoleń arteterapeutycznych, w tym jedno całkowicie zdalne (każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie).

Wszystkie warsztaty stacjonarne odbywać się będą w Koninie.

Rekrutacja na poszczególne warsztaty trwa do wyczerpania miejsc.

 

REGULAMIN ARTE 2021

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

 

1) WARSZTATY ROZWOJOWE

 

WARSZTAT ROZWOJOWY: KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI – 24-26.08.2021

Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do osób pracujących w placówkach terapeutycznych i opiekuńczych dotyczący budowania konstruktywnych, dobrych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami.

 

WARSZTAT ROZWOJOWY: SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA TERAPEUTY – 27-29.08.2021

Warsztat edukacyjno-rozwojowy ukierunkowany na rozwój osobisty samych uczestników, tj. terapeutów, opiekunów, asystentów, wolontariuszy pracujących na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami. Ten warsztat jest naszą odpowiedzią na zgłaszane wielokrotnie w poprzednich edycjach zapotrzebowanie na zajęcia w całości skoncentrowane na samych terapeutach, opiekunach, asystentach, wolontariuszach nierzadko stawiających czoła wypaleniu zawodowemu, przeciążeniu emocjonalnemu i psychicznemu. Warsztat ma na celu podniesienie jakości pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

 

 

2) WARSZTATY METODOLOGICZNE w kolejności alfabetycznej

 

ABC arteterapii – arteterapia w pigułce – 15-17.10.2021

(w szczególności dla osób rozpoczynających swoją przygodę z arteterapią bądź dla chcących spróbować swoich sił w nowej dziedzinie arteterapii)

 

ARTETERAPIA W WYMIARZE PRACY ZDALNEJ       warsztat w 100% zdalny, 6 spotkań po 4 godziny każde  

02.10.2021
05.10.2021
09.10.2021
12.10.2021
16.10.2021
19.10.2021

w godzinach 9.00-13.00.

(warsztat zdalny dla terapeutów, asystentów, opiekunów, instruktorów i wolontariuszy pracujących z osobami z niepełnosprawnością i chcących zwiększyć swoją gotowość i umiejętność zdalnej pracy z podopiecznym – dla osób, które nie brały udziału w warsztatach zdalnych “Oswoić online”)

 

BIBLIOTERAPIA 22-24.10.2021

 

CHOREOTERAPIA

Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W INTEGRACJI – 25-27.06.2021

Choreoterapia – TANIEC REKREACYJNY Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA – 1-3.10.2021

 

HORTITERAPIA terapia ogrodem z florystyką w tle – 10-12.09.2021

 

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI I stopień3-5.09.2021

(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

Muzykoterapia – DŹWIĘK W TERAPII I EDUKACJI II stopień – 17-19.09.2021

(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów muzykoterapii)

 

PLASTYKOTERAPIA

Plastykoterapia I stopień – 6-8.10.2021

(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

Plastykoterapia II stopień – 8-10.10.2021

(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

 

SKULPTUROTERAPIA

Skulpturoterapia – 5-7.11.2021

(praca z rzeźbą i masą pobudzająca nie tylko zmysł dotyku, ale i inne receptory, jednym z elementów warsztatu będą zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku)

 

TEATROTERAPIA

Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI – 19-21.11.2021

Teatroterapia – TEATR ŻYWEGO AKTORA – 29-31.10.2021

 

ZABAWOTERAPIA

Zabawoterapia – 12-14.11.2021

(pierwszeństwo udziału w warsztacie mają opiekunowie faktyczni osób zależnych będących w wieku powyżej lat 16, czyli przede wszystkim dla rodzice osób z niepełnosprawnością, w drugiej kolejności ich terapeuci)

 

Więcej szczegółowych informacji o warsztatach znajduje się  TUTAJ

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji VI” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

KROK PIERWSZY:

  • Zapoznaj się z Regulaminem dostępnym TUTAJ
  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.

 

KROK DRUGI:

  • Jeżeli otrzymasz od nas potwierdzenie udziału w wybranym warsztacie, poprosimy Cię o przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z REKOMENDACJĄ* potwierdzającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (od pracodawcy / organizacji /ośrodka w którym pracujesz/ działasz).

*Nie dotyczy rodziców osób z niepełnosprawnością biorących udział w warsztatach z zabawoterapii.

 

Koszty udziału i zwrot kosztów dojazdu

Całkowity koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie (w tym nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to jedynie 140,00 zł  (przy czym rzeczywisty koszt poniesiony przez Fundację w ramach projektu za udział 1 uczestnika wynosi ponad 1 000,00 zł)

 

Ponadto zwracamy koszty dojazdu na warsztaty do wysokości 100,00 zł, dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku.

 

Szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na poszczególne warsztaty, zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. Wówczas przekażemy również szczegółowy harmonogram uczestnictwa i wszystkie niezbędne informacje.

 

Serdecznie zapraszamy

 

ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI VI

 

Kontakt:

Aleksandra Kubiak

TEL 573 263 225 od 8:00 do 16:00

e-mail: arte@podajdalej.org.pl

 

 

KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYCH WARSZTATY

 

Ola Chodaszwarsztaty ROZWOJOWE oraz warsztat ARTETERAPIA W WYMIARZE PRACY ZDALNEJ– certyfikowana trenerka i facylitatorka, nauczycielka Applied DRAMA. Do prowadzonych przeze siebie warsztatów, debat i konferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z ludźmi. Oprócz własnej firmy prowadzi Fundację Rozwoju Dobre Życie.

Więcej o Oli i jej pracy:

https://ola.chodasz.pl/

www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology

 

Barbara KasprzakPLASTYKOTERAPIA – pedagog, plastyk, arteterapeuta, terapeuta Neurolingwistycznego Programowania (Międzynarodowy Certyfikat  Master Practitioner of Art of NLP). Współtwórczyni Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku, działającego od 1996 roku i Fundacji „Pod Skrzydłami”(od 2011). Czynny uczestnik i współorganizator wielu konferencji  w zakresie arteterapii. Autorka kilku artykułów z dziedziny terapii przez sztukę.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych o charakterze rozwojowym i terapeutycznym dla dzieci, młodzieży, kobiet, osób bezrobotnych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od 2003 prowadzi warsztaty szkoleniowe dla studentów UMCS i KUL, nauczycieli, instruktorów, terapeutów.

“W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie byłam świadkiem przemian  dokonujących się w osobach podczas twórczych działań , odkrywania nowych perspektyw widzenia siebie samego,  psychicznego wzrostu, budowania poczucia tożsamości  i otwartości na innych, tworzenia dobrych relacji i więzi w grupie. “

 

Aleksandra TomkowiakBIBLIOTERAPIA – pedagog specjalny i bibliotekarz, choć tak naprawdę bardziej biblioterapeuta. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej w Poznaniu, gdzie biblioterapia towarzyszy jej każdego dnia. Jej największy sukces terapeutyczny jest wtedy, gdy słyszy na szkolnym korytarzu – „kiedy znów przyjdzie Pani do nas z nową bajką?”.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest biblioterapia, jakie są rodzaje bajek terapeutycznych, jak przygotować scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Będą mieli okazję stworzyć swoje bajki terapeutyczne, „oswoić potwora”, znaleźć sposoby na złość i agresję itp. Uczestnicy będą poznawać tajemnice ukryte na kartach książek,  a także odkrywać talenty głęboko drzemiące w sobie samych.

 

Dorota Strzelczyńska – HORTITERAPIA – terapia ogrodem z florystyką w tle – nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a także dyrektor Przedszkola Nr 1 „Kosmatek” w Koninie. Współpracuje ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji kursów i szkoleń dla nauczycieli edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.
W latach 2007-2009 Członek Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „OTWARCIE”. Od wielu lat  współpracująca z  organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza  działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami. Ukończyła kursy florystyki i bukieciarstwa zaawansowanego (Akademia Florystyki Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego w Łodzi). Pasjonatka ogrodu, florystyki i ekoedukacji.

 

Marta BerdelCHOREOTERAPIA\MUZYKOTERAPIA – muzykoterapeuta, pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich.

W procesie arteterapii możemy odnaleźć czas aby zaopiekować się sobą samym. W każdym z nas jest coś zdrowego oraz coś, co wymaga wyleczenia. W każdym z nas tkwi równocześnie siła do samoleczenia, a terapia przez sztukę pozwala tę siłę odnaleźć i pozwolić jej działać. Ruch i dźwięk to dwie przestrzenie, w których najczęściej przebywam z tymi, z którymi pracuję.

Tańczę i poruszam się w różny sposób z dziećmi i młodzieżą,  z dorosłymi, z seniorami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia muzykoterapeutyczne  i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi różnych organizacji z terenu Podkarpacia. Tworzymy razem muzykoterapeutyczny teatr tańca przygotowując wspólnie inscenizacje oparte na naturalnym ruchu i improwizacji.

Organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe (taniec, muzykoterapia). Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie niezwykły, indywidualny potencjał, który odkrywa i rozwija przez całe życie. Stwarzam także przestrzeń, aby uczestnicy moich warsztatów inspirowali siebie nawzajem.

 

Wojtek Kotylak TEATROTERAPIA: teatr czarny, teatr cieni, teatr luster – plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, instruktor teatralny, certyfikowany i dyplomowany arteterapeuta.

Inicjator i organizator:

– festiwalu Gliwickie Spotkania Tęczowe, popularyzującego twórczość sceniczną osób niepełnosprawnych.

– powstania Śląskiego Nieprzetartego Szlaku działającego w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku (organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli i terapeutów, imprezy cykliczne: spotkania teatralne SANS, festiwal piosenki, konkurs plastyczny – wydarzenia, których bohaterami są osoby niepełnosprawne).

Od wielu lat prowadzi teatr TĘCZA (osoby niepełnosprawne) oraz teatr DOiDO – dzieci i młodzież szkół masowych.

Prowadzi warsztaty o charakterze twórczym (teatr, plastyka) z dziećmi i młodzieżą szkół masowych, szkół specjalnych, oraz uczestnikami WTZ-ów i pensjonariuszami DPS-ów.

Warsztaty mają na celu przybliżenie techniki teatru: cieni i luminescencyjnego. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiednie materiały używane w tych technikach, rodzaje oświetlenia i praktyczne rozwiązania z nimi związane, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby animacji rekwizytów, lalek, budowy ekranów do teatru cieni, a także sami odkrywali nowe metody działań scenicznych w etiudach przygotowywanych w ramach pracy grupowej. Każdy z uczestników aktywnie współtworzył będzie prezentowane na koniec spotkania teatralne „dzieła”.

Będzie też czas na prezentacje materiałów filmowych oraz fotografii ilustrujących etiudy i spektakle własne a także teatrów świata w omawianych technikach teatralnych.

 

Iwona Cichocka – ZABAWOTERAPIA oraz ABC arteterapii – arteterapia w pigułce

Prowadzi warsztaty i animacje KREATYWNE oparte o wykorzystanie metod arteterapii takich jak: plastykoterapia, drama stosowana, choreoterapia, biblioterapia czy elementy teatru i muzykoterapii. Podczas swoich warsztatów przeplata metody pracy tak, aby wielowymiarowo rozwijać uczestników.

 

Magdalena Kopiczko – SKULPTUROTERAPIA

Ceramiką zajmuje się od ponad 15 lat, tworzy głównie ceramikę inspirowaną historią, działa w rekonstrukcji historycznej. Tworzy naczynia i różnorakie przedmioty, zajmuje się technologią ceramiki wykorzystując różne sposoby jej wypału.

Prowadzi pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przez pół roku prowadziła zajęcia z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną (były to zajęcia ciągłe, prowadzone w szerokim zakresie: wytwarzanie naczyń ręcznie i na kole, obróbka naczyń przed i po wypale i wiele innych elementów).

Ponadto prowadziła zajęcia w ośrodkach kultury.

Doskonale zna tworzywo, jakim jest glina. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia zajęć z dorosłymi i dziećmi w różnym wieku umożliwia łączenie tej wiedzy w jedną całość i budowanie konspektów zajęć związanych z gliną dla różnych grup odbiorców.

 

Lucyna Sapalska – ZABAWOTERAPIA

Trenerka szkoleń, współpracuje z firmami szkoleniowymi z zakresu animacji czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów.

Na co dzień pracuje w fundacji  z młodzieżą, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Prowadzi dla nich warsztaty, zajęcia, inspiruje do działania, organizuje im szereg aktywności mających na celu ich rozwój, poszerzanie kompetencji, inspiruje i obdarza ich niesamowitą energią oraz dzieli się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami, wcześniej pracując w fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach szkoleniowych, warsztatach terapii zajęciowej.

Śmiało realizuje zajęcia z seniorami poprzez zajęcia integracyjne, zajęcia taneczne oraz zajmuje się projektowaniem eventów. 

 

Janusz Szymański – TEATROTERAPIA: teatr żywego aktora

Zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, posiada doświadczenie w pracy z wieloma grupami teatralnymi. Organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim.

Wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych (Art-terapia) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wykładowca przedmiotu „Ćwiczenia muzyczno-ruchowe” oraz „Choreoterapia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku. Prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia)

 

OTO CO O WARSZTATACH POWIEDZIELI UCZESTNICY POPRZEDNIEJ EDYCJI…

“Super warsztaty! Kreatywnie, intensywnie, świetny dobór prowadzących oraz metod pracy. Inspirująco!” – uczestnik warsztatu zabawoterapii.

“Cudowne warsztaty pełne twórczych myśli, pomysłów, z bardzo świeżym i otwartym podejściem do arteterapii” – uczestnik warsztatu plastykoterapii.

“Moja koleżanka już kiedyś tutaj była i bardzo zachwalała, mówiła, że to będzie coś fantastycznego, więc nie mogłam się już doczekać – bardzo szybko wytworzyła się fajna atmosfera współpracy, takiej otwartości i spontaniczności” – uczestniczka warsztatu teatroterapii.

“Słyszałam, że na tych warsztatach dużo się dzieje i rzeczywiście mogę to potwierdzić, bo tworzymy różne prace, powstają same cuda, ale myślę, że najważniejszy jest tutaj klimat i ludzie, których tu spotkałam” – uczestniczka warsztatu plastykoterapii.

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl