AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

(z Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
dla osób z Wielkopolski)

 

Postaw na samodzielność!

 

Jeśli:

 • jesteś pełnoletni,
 • mieszkasz, pracujesz lub uczysz się w Wielkopolsce
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością lub opiekunem osoby z niepełnosprawnością

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce”

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i samoobsługi niesamodzielnych 72 osób z niepełnosprawnością , przebywających w mieszkaniach wytchnieniowych,  poprzez udział w zajęciach w okresie 1.03.2018-28.02.2021 oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych.

Rekrutacja

wejdź tutaj: formularz rekrutacji on-line

 

REKRUTACJA CIĄGŁA DO KOLEJNYCH EDYCJI PROJEKTU!!!

 

Nie czekaj!

 

Podczas 15 tygodniowego pobytu osoby z niepełnosprawnością w mieszkaniach w Koninie

 

oferujemy:

 

 • całodobowe wsparcie asystenta osobistego
 • 120 godzin fizjoterapii
 • 60 godzin zajęć sportowo – rehabilitacyjnych (koszykówka, basen, szermierka, boccia i inne)
 • 30 godzin aktywnej rehabilitacji
 • 30 godzin spotkań z logopedą lub innym terapeutą
 • 120 godzin spotkań z coachem
 • 120 godzin wsparcia psychologa
 • 8 godzin spotkań z prawnikiem
 • 15 godzin warsztatów z seksuologiem
 • 40 godzin zajęć profilaktyki niepełnosprawności
 • 40 godzin zajęć dotyczących zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne
 • 15 godzin zajęć dotyczących dbałości o wygląd zewnętrzny
 • 30 godzin terapii zajęciowej (muzykoterapii, arteterapii, biblioterapii)
 • 9 godzin warsztatów motywacyjnych
 • indywidualnie dobrane treningi czynności życia codziennego

oraz

 • 20 godzin warsztatów dla opiekunów ze specjalistami: m. in urologiem, seksuologiem, fizjoterapeutą, dietetykiem, prawnikiem
 • 15 godzin indywidualnych konsultacji dla opiekunów ze specjalistami

 

Udział w oferowanych zajęciach jest całkowicie bezpłatny

 

Aby zgłosić się do projektu:

dla osoby z niepełnosprawnością

dla opiekuna faktycznego

 • Wypełniony formularz rekrutacyjny prześlij elektronicznie, pocztą tradycyjna lub dostarcz osobiście do Biura Projektu (Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2a, 62-510 Konin, as@podajdalej.org.pl).
 • Czekaj na wyznaczenie rozmowy kwalifikacyjnej z Zespołem Rekrutacyjnym – o dacie i godzinie spotkania poinformujemy Cię telefonicznie lub mailowo.
 • Udaj się na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Jeśli zakwalifikujesz się do projektu wypełnij dodatkowe dokumenty dostarczone przez Realizatora projektu (arkusz diagnostyczny, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, kontrakt, itp.)

 

 

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 63 211 22 19, 504-646-146

e-mail: as@podajdalej.org.pl

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 - podajdalej.org.pl