RAPORT. KONIN – MIASTO DOSTĘPNE

We wrześniu i październiku 2017r. dwie grupy składające się z pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ sprawdziły i zaopiniowały 48 lokali wyborczych na terenie miasta Konina pod względem ich dostępności.

 

 

Badania wspomnianych 48 lokali wyborczych, przeprowadzone przez sprawnych i niepełnosprawnych pracowników, pokazują, jak wiele wciąż jest do zrobienia w kwestii przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie przeprowadzonych badań, zawiera szereg uwag i wskazówek. Ma służyć, jako rekomendacja dla Władz Miasta, właścicieli obiektów, aby wiedzieli, co należy zmienić lub naprawić. Jednocześnie raport służy pobudzeniu wyobraźni, co do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

 

* * *

Konin – miasto dostępne

W raporcie prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych we wrześniu i w październiku 2017 r. w Koninie.  Ocenie poddano 48 lokali wyborczych oraz budynków, w których te lokale się mieszczą. Raport zawiera  wskazówki, co należy zrobić, aby lokale zostały zakwalifikowane jako dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

W celu otrzymania Raportu w formacie PDF prosimy o wysłanie wiadomości na adres: fundacja@podajdalej.org.pl

 

* * *

 

Warto dodać, iż raport powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników instytucji, w których mieszczą się lokale wyborcze oraz pracowników Urzędu Miasta Konina, ponieważ podczas badań pomagali nam i służyli podpowiedzią.

 

 

Wielkie podziękowania należą się sprawnym i niepełnosprawnym pracownikom Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, którzy wykonali ogromną pracę w terenie.

 

 

Dziękujemy bardzo Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miastu Konin za grant na projekt pod nazwą KONIN – MIASTO DOSTĘPNE oraz za wolę wprowadzania zmian i wykorzystania rekomendacji wynikających z raportu.

 

 

***

To już druga odsłona projektu Konin – Miasto Dostępne. Pierwszą przeprowadziliśmy w 2013 roku i skupiliśmy się wtedy na badaniu i opiniowaniu dostępności przestrzeni publicznej i budynków w naszym mieście.

 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom i cieszymy, że mamy tak wielu sprzymierzeńców w walce z barierami.

 

 

Projekt Konin – Miasto Dostępne finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miasta Konina oraz z 1% podatku.

                                        

 

 

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl