#Praca

Dyrektor/ka Fundacji

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ działa od 20 lat i stale się rozwija.

Prowadzimy szeroką działalność zmierzającą do maksymalnego usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami. Pracujemy nie tylko DLA Nich, ale WSPÓLNIE Z Nimi. Prowadzimy mieszkania treningowe, rehabilitację funkcjonalną, zajęcia sportowe, arteterapeutyczne, szkolenia, audyty dostępności, warsztaty dla terapeutów, a nawet uczymy latać.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć między innymi na stronie:

https://podajdalej.org.pl/ i kanale https://www.youtube.com/@PodajDalejFundacja

 

Chcielibyśmy zaprosić do Zespołu Osobę, która ma doświadczenie w zarządzaniu organizacją i finansami, nie boi się nowych wyzwań i jest otwarta na współpracę.

Do jej zadań należeć będzie:

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej Fundacji,
 • opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad wewnętrznymi procesami i procedurami dot. zarządzania i finansów,
 • udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych oraz raportów,
 • udział w przygotowaniu budżetów projektów i planów rocznych, kontrolowanie ich realizacji oraz współpraca z koordynatorami, nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektów,
 • współpraca z głównym księgowym Fundacji w zakresie księgowości,
 • planowanie pracy zespołu finansowo-księgowo-administracyjnego i nadzór,
 • udział i nadzór nad przebiegiem kontroli i audytów projektów oraz ogólnej działalności Fundacji, współpraca z audytorem i grantodawcami,
 • kontrola wewnętrzna,
 • nadzór nad wewnętrznymi politykami, procedurami, instrukcjami, obiegiem dokumentów i sprawozdawczością Fundacji,
 • nadzór nad poprawnością funkcjonowania Fundacji, szczególnie pod względem:
  zmian w przepisach dot. funkcjonowania Fundacji,
 • kontrola płynności finansowej,
 • kontrola i zarządzanie majątkiem trwałym Fundacji,
 • optymalizacja kosztów,
 • nadzór nad funkcjonowaniem biura i zasobami Fundacji,
 • opracowywanie budżetu wynagrodzeń, opracowywanie siatki płac, prowadzenie kadr i płac Fundacji,
 • udział w kształtowaniu polityki zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju
  pracowników,
 • nadzór nad ochroną danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych przez Fundację

 

Od kandydata/ki oczekujemy:

 

 • umiejętności zarządzania pracą zespołu, a także pracą własną,
 • umiejętności zarządzania danymi finansowymi, a także procesami w organizacji,
 • otwartości w proponowaniu nowych rozwiązań, usprawnianiu i upraszczaniu procedur,
 • umiejętności obsługi narzędzi wspierających zarządzanie,
 • wykształcenia wyższego, z obszaru finansów, administracji lub prawa,
 • doświadczenia w zarządzaniu organizacją pozarządową,
 • biegłej znajomości zagadnień związanych z prawno-administracyjnym i finansowym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych,
 • doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem.

 

 

 

Proponujemy pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wynagrodzenie w przypadku całego etatu w granicach 5700 zł – 7500,00 zł brutto (kwota zależeć będzie od doświadczenia i kompetencji).

 

Rekrutacja:

I etap:

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 26.01.2024 na adres:

fundacja@podajdalej.org.pl

W tytule koniecznie: REKRUTACJA – DYREKTOR

 

Prosimy dodać w CV następujące oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) . 

 

Można dodać również:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ także na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

 

II etap:

Po analizie przesłanych dokumentów umówimy się najpierw na rozmowę telefoniczną lub od razu na spotkanie w naszej siedzibie w Koninie.

 

 

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl