#Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – szkolenie dla Opiekunów Osób z niepełnosprawnością

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z umiejętnością szybkiego reagowania może uratować czyjeś życie. Nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, w znaczny sposób zwiększa szanse na uratowanie innych osób.

 

Na szkoleniu były poruszane następujące kwestie: ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo),ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych, sprawdzanie czynności życiowych, części ciała, oparzenia, odmrożenia, postępowanie z ranami, resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO), użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED), porażenie prądem, zatrucia, zadławienia, atak padaczki, układanie poszkodowanego w odpowiednich pozycjach oraz oprawne wzywanie pomocy (numery alarmowe).

 

Uczestnikami szkolenia byli Opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnością.

 

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu pt. : „Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 - podajdalej.org.pl