#OsadaJanaszkowo

W dniach 8-12 kwietnia 2024 r. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie gościła wykładowców i studentów z Uniwersytetu Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.

 

Delegacja 18 studentów Katedry Pracy Socjalnej oraz 3 wykładowców na czele z prof. Peterem Jusko, odwiedziła placówki na terenie Konina (i regionu konińskiego) zajmujące się wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami m.in. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Osadzie Janaszkowo prowadzonym przez Fundację Podaj Dalej w Koninie.

 

Wizytę poprzedziło Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Współczesne wymiary niedostosowania społecznego”, w którym oprócz gości udział wzięli także wykładowcy i studenci kierunku resocjalizacja ANS w Koninie.

 

 

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl