#Arteterapia 2023 – ruszyły zapisy

RUSZŁY ZAPISY NA TWÓRCZE WARSZTATY!!

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ zaprasza do udziału w projekcie „Arteterapia drogą do twórczej integracji VIII”.

 

Do tegorocznej edycji projektu zapraszamy 190 uczestników z całej Polski – terapeutów, asystentów, instruktorów i wolontariuszy zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnościami (180 osób), a także kierowników/dyrektorów placówek pomocowych (10 osób). Jeśli chcesz rozwijać swoje umiejętności i poznawać nowe metody pracy z osobami z niepełnosprawnością pod okiem najlepszych trenerów – praktyków arteterapii w Polsce – ten projekt jest dla Ciebie!

 

 

Przygotowaliśmy 13 trzydniowych szkoleń arteterapeutycznych(każdy uczestnik projektu może wziąć udział w jednym bloku tematycznym, w jednym wybranym terminie). Wszystkie warsztaty odbywać się będą w Koninie/okolicy Konina.

 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

 

WARSZTATY ROZWOJOWE:

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – 16-18.06.2023

 

KOMUNIKACJA I BUDOWANIE RELACJI –14-16.07.2023

(Warsztat edukacyjno-rozwojowy skierowany do kierowników/dyrektorów placówek pomocowych dotyczący budowania konstruktywnych relacji w środowisku pracy: relacje z podopiecznymi, ich rodzicami, oraz ze współpracownikami.)

 

WARSZTATY METODOLOGICZNE:

 

ABC ARTETERAPII-arteterapia w pigułce-06-08.10.2023

Na warsztatach poznasz różne metody arteterapii, stworzymy spójne, kreatywne i urozmaicone pomysły na zajęcia. Do działania wykorzystamy między innymi: choreoterapię, plastykoterapię, dramę stosowaną, biblioterapię, a nawet formy teatralne, czy muzykoterapię. Po takim „zastrzyku arteterapii” wrócisz do pracy / domu z nową energią i głową pełną kreatywnych pomysłów.

 

BIBLIOTERAPIA

Biblioterapia – 01-03.09.2023

(dla osób, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach warsztatu z biblioterapii jak i osób, które miały już możliwość odbycia warsztatu)

 

CHOREOTERAPIA

Choreoterapia – TANIEC KREATYWNY W INTEGRACJI- 8-10.09.2023

 

HORTITERAPIA

Hortiterapia- terapia ogrodem z elementami florystyki 15-17.09.2023

Eko-deco- rękodzieło z wykorzystaniem hortiterapii 30.06-02.07.2023

 

PLASTYKOTERAPIA

Plastykoterapia I stopień – 22-24.08.2023

(dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

Plastykoterapia II stopień – 24-26.08.2023

(głównie dla osób, które brały udział w poprzednich edycjach warsztatów plastykoterapii)

 

SKULPTUROTERAPIA

Skulpturoterapia, poziom podstawowy- 13-15.10.2023

(którzy nie mieli do czynienia z gliną, a chcą spróbować i nauczyć się pracy z tym tworzywem, poznać przykładowe metody pracy z grupami osób z różnymi niepełnosprawnościami)

Skulpturoterapia, poziom zaawansowany–17-19.11.2023

(dla tych, co mają lub właśnie otrzymali pod swoją pieczę pracownie ceramiczne, prowadzili już zajęcia i mają doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Dla tych, którzy potrzebują wiedzy technicznej o surowcach, ich zastosowaniu i bezpieczeństwie pracy z nimi. Praca na kole.)

 

TEATROTERAPIA

Teatroterapia – TEATR CZARNY, TEATR CIENI – 20-22.10.2023

Teatroterapia – TEATR – EKSPRESJA CIAŁA W PROCESIE TWÓRCZYM NA SCENIE – 02-04.06.2023

 

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM WARSZTATÓW TUTAJ.

 

WYNIKI REKRUTACJI OZNAJMIANE SĄ PO WPŁYNIĘCIU 30 ZGŁOSZEŃ NA DANY WARSZTAT. TWORZYMY LISTĘ GŁÓWNĄ I LISTĘ REZERWOWĄ JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĄC O TYM PAŃSTWA I ZAPRASZAJĄC DO DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI. TERMIN INFORMACJI ZALEŻNY OD LICZBY ZGŁOSZEŃ

 

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ realizuje projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji VIII” dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KROK PIERWSZY:

⮚ Zapoznaj się z Regulaminem dostępnym TUTAJ.

⮚ Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Rekrutacja trwa od 27.04.2023 do 31.08.2023 roku lub do wyczerpania miejsc.

 

KROK DRUGI:

⮚ Jeżeli otrzymasz od nas potwierdzenie udziału w wybranym warsztacie, poprosimy Cię o przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz z REKOMENDACJĄ* potwierdzającą doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością (od pracodawcy / organizacji /ośrodka w którym pracujesz/ działasz).

 

KOSZT UDZIAŁU:

 

Całkowity koszt uczestnictwa w trzydniowym warsztacie (w tym nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz twórcze warsztaty) to jedynie 140,00 zł (przy czym rzeczywisty koszt poniesiony przez Fundację w ramach projektu za udział 1 uczestnika wynosi ponad 1 400,00 zł)., a ta możliwość jest dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku.

 

 

Szczegóły dotyczące płatności otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach drogą mailową lub telefonicznie. Wówczas przekażemy również szczegółowy harmonogram uczestnictwa i wszystkie niezbędne informacje.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy  ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI VIII

 

KONTAKT:

Anna Rosiak-Walczak, Koordynator Projektu

e-mail: arte@podajdalej.org.pl, tel. 726078695 (w godz. 10-15-w sytuacji niemożności odebrania połączenia, proszę o wyrozumiałość-zawsze oddzwaniam:))

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 

kwiecień- maj: rekrutacja uczestników, przygotowania do warsztatów, spotkania z prowadzącymi

 

czerwiec- lipiec: realizacja warsztatów, w miarę potrzeby dalsze rekrutacja

 

listopad: podsumowanie projektu

 

KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYCH WARSZTATY

 

 

Aleksandra Chodasz – WARSZTATY ROZWOJOWE – certyfikowana trenerka i superwizorka dramy. Do prowadzonych przez siebie warsztatów, debat i konferencji wnosi energię, ruch i radość. Dba, by były źródłem inspiracji do rozwoju i działania. Specjalizuje się w integracji zespołów i społeczności, komunikacji, współpracy, odporności psychicznej, mocnych stronach, motywacji i pewności siebie oraz wzmacnianiu kompetencji osób pracujących z ludźmi.

Przeprowadziła ponad sto warsztatów (dwu, trzy i czterodniowe) dla instruktorów, nauczycieli, trenerów, terapeutów osób z niepełnosprawnością i innych osób uczących się dramy; jest superwizorką metody dramy, czyli pomaga innym doskonalić swoje kompetencje dramowe poprzez konsultowanie tworzonych scenariuszy i informacje zwrotne do prowadzonych warsztatów dramowych.

Od 2002 r. do chwili obecnej jest praktykiem dramy – wykorzystuje tę metodę w trakcie warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne i obywatelskie, integrujących społeczności lokalne i zespoły organizacji pozarządowych i firm.

Więcej o Oli i jej pracy: www.drama.chodasz.pl, www.facebook.com/AppliedDramaOpenSpaceTechnology

 

 

Barbara Kasprzak – PLASTYKOTERAPIA – pedagog, plastyk, arteterapeuta. Współtwórczyni Ośrodka Terapii i Rozwoju w Świdniku. Prezes Fundacji „Pod Skrzydłami”. Czynny uczestnik i współorganizator wielu konferencji z dziedziny arteterapii. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów plastycznych o charakterze rozwojowym i terapeutycznym dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, a także warsztatów szkoleniowych dla studentów, instruktorów, nauczycieli. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie byłam świadkiem przemian dokonujących się w osobach podczas twórczych działań – odkrywania nowych perspektyw widzenia siebie samego, psychicznego wzrostu, budowania poczucia tożsamości i otwartości na innych, tworzenia więzi w grupie. Warsztaty są okazją poznania metod pracy i technik o szczególnym działaniu terapeutycznym, opartych na tanich i dostępnych materiałach, owocujących zaskakującymi efektami artystycznymi. To także czas na kontakt z samym sobą, zaopiekowanie się własnymi potrzebami, wzmocnienie sił psychicznych i twórczych, tworzenie przyjaznych relacji z nowymi osobami.

 

 

Aleksandra Tomkowiak – BIBLIOTERAPIA – pedagog specjalny i bibliotekarz, choć tak naprawdę bardziej biblioterapeuta. Na co dzień pracuje w szkole specjalnej w Poznaniu, gdzie biblioterapia towarzyszy jej każdego dnia. Jej największy sukces terapeutyczny jest wtedy, gdy słyszy na szkolnym korytarzu – „kiedy znów przyjdzie Pani do nas z nową bajką?”.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest biblioterapia, jakie są rodzaje bajek terapeutycznych, jak przygotować scenariusz zajęć biblioterapeutycznych. Będą mieli okazję stworzyć swoje bajki terapeutyczne, „oswoić potwora”, znaleźć sposoby na złość i agresję itp. Uczestnicy będą poznawać tajemnice ukryte na kartach książek, a także odkrywać talenty głęboko drzemiące w sobie samych.

 

 

Marta Berdel – CHOREOTERAPIA– muzykoterapeuta, pedagog tańców etnicznych, instruktor tańców polskich.W procesie arteterapii możemy odnaleźć czas aby zaopiekować się sobą samym. W każdym z nas jest coś zdrowego oraz coś, co wymaga wyleczenia. W każdym z nas tkwi równocześnie siła do samoleczenia, a terapia przez sztukę pozwala tę siłę odnaleźć i pozwolić jej działać. Ruch i dźwięk to dwie przestrzenie, w których najczęściej przebywam z tymi, z którymi pracuję.

Tańczę i poruszam się w różny sposób z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi, z seniorami oraz z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzę zajęcia muzykoterapeutyczne i choreoterapeutyczne z młodzieżą niepełnosprawną – podopiecznymi różnych organizacji z terenu Podkarpacia. Tworzymy razem muzykoterapeutyczny teatr tańca przygotowując wspólnie inscenizacje oparte na naturalnym ruchu i improwizacji. Organizuję i prowadzę warsztaty rozwojowe (taniec, muzykoterapia). Wierzę, że każdy człowiek ma w sobie niezwykły, indywidualny potencjał, który odkrywa i rozwija przez całe życie. Stwarzam także przestrzeń, aby uczestnicy moich warsztatów inspirowali siebie nawzajem.

 

 

Wojtek Kotylak – TEATROTERAPIA: teatr czarny, teatr cieni– plastyk, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, instruktor teatralny, certyfikowany i dyplomowany arteterapeuta.

Inicjator i organizator:

– festiwalu Gliwickie Spotkania Tęczowe, popularyzującego twórczość sceniczną osób niepełnosprawnych,

– powstania Śląskiego Nieprzetartego Szlaku działającego w ramach Międzynarodowego Nieprzetartego Szlaku (organizacja warsztatów metodycznych dla nauczycieli i terapeutów, imprezy cykliczne: spotkania teatralne SANS, festiwal piosenki, konkurs plastyczny – wydarzenia, których bohaterami są osoby niepełnosprawne).

 

Od wielu lat prowadzi teatr TĘCZA (osoby niepełnosprawne) oraz teatr DOiDO – dzieci i młodzież szkół masowych.

Prowadzi warsztaty o charakterze twórczym (teatr, plastyka) z dziećmi i młodzieżą szkół masowych, szkół specjalnych, oraz uczestnikami WTZ-ów i pensjonariuszami DPS-ów.

 

Warsztaty mają na celu przybliżenie techniki teatru: cieni, luminescencyjnego i luster. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiednie materiały używane w tych technikach, rodzaje oświetlenia i praktyczne rozwiązania z nimi związane, rozwiązania konstrukcyjne i sposoby animacji rekwizytów, lalek, budowy ekranów do teatru cieni, a także sami odkrywali nowe metody działań scenicznych w etiudach przygotowywanych w ramach pracy grupowej. Każdy z uczestników aktywnie współtworzył będzie prezentowane na koniec spotkania teatralne „dzieła”.

Będzie też czas na prezentacje materiałów filmowych oraz fotografii ilustrujących etiudy i spektakle własne a także teatrów świata w omawianych technikach teatralnych.

 

 

Iwona Cichocka – ABC ARTETREAPII

Warsztaty KREATYWNE oparte o wykorzystanie metod arteterapii takich jak: plastykoterapia, drama stosowana, choreoterapia, biblioterapia czy elementy teatru i muzykoterapii. Podczas warsztatów, w zależności od tematu przewodniego spotkania, metody są przeplatane tak, aby wielowymiarowo rozwijać uczestników.

Warsztaty mają na celu:

– rozwijanie kreatywności,

– poznanie nowych, inspirujących metod pracy,

– zdobycie nowego doświadczenia przy wykorzystaniu zmysłów oraz szeroko pojętej sztuki,

– wyrażanie emocji, zintegrowanie,

– poznanie siebie z nieco innej strony.

 

 

Magdalena Kopiczko – SKULPTUROTERAPIA

Ceramiką zajmuje się od ponad 16 lat, tworzy głównie ceramikę inspirowaną historią, działa w rekonstrukcji historycznej. Tworzy naczynia i różnorakie przedmioty, zajmuje się technologią ceramiki wykorzystując różne sposoby jej wypału.

 

Prowadzi pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Przez pół roku prowadziła zajęcia z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną (były to zajęcia ciągłe, prowadzone w szerokim zakresie: wytwarzanie naczyń ręcznie i na kole, obróbka naczyń przed i po wypale i wiele innych elementów).

Ponadto prowadziła zajęcia w ośrodkach kultury.

 

Doskonale zna tworzywo, jakim jest glina. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia zajęć z dorosłymi i dziećmi w różnym wieku umożliwia łączenie tej wiedzy w jedną całość i budowanie konspektów zajęć związanych z gliną dla różnych grup odbiorców.

 

 

Janusz Szymański – TEATROTERAPIA: ekspresja ciała w procesie twórczym na scenie

Zajmuje się technikami parateatralnymi z zakresu teatru, ekspresji ciała i ruchu, posiada doświadczenie w pracy z wieloma grupami teatralnymi. Organizator i prowadzący Ogólnopolskich i Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Dialogi” w Radzyniu Podlaskim.

Wykładowca „Choreoterapii” na studiach podyplomowych (Art-terapia) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także wykładowca przedmiotu „Ćwiczenia muzyczno-ruchowe” oraz „Choreoterapia” w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

Stały, długoletni współpracownik Centrum Arteterapii w Lublinie oraz Nieprzetartego Szlaku.

Prowadzi warsztaty międzynarodowe z zakresu pracy z ciałem (Polska, Niemcy, Ukraina, Węgry, Białoruś, Rumunia)

 

 

Projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji VIII” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu 01.04.2023r.-30.11.2023r.

Wartość dofinansowania 176 200,00zł

Opis zadania: organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Komentarze są wyłączone.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 - podajdalej.org.pl