Mieszkania treningowe - wspieranie / wspomagane - Fundacja Podaj Dalej

Mieszkania treningowe

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo?

Masz ukończone 15 lat?

Chcesz zmienić swoje życie i być człowiekiem niezależnym?

Przyjedź do mieszkań treningowych Fundacji PODAJ DALEJ w Koninie.

 

Tutaj uwierzysz, że niepełnosprawność nie może być przeszkodą w realizacji marzeń! Mieszkania treningowe to inaczej mieszkania wspomagane, gdzie Ty dajesz z siebie wszystko, a my wspieramy Cię, abyś osiągnął jak najlepsze efekty w drodze do niezależnego życia. Obecnie realizujemy dwa programy:

 

  1. Program aktywizujący dla osób z niepełnosprawnością ruchową po urazie rdzenia kręgowego (URK) to 12 tygodni pracy nad wzmocnieniem i zadbaniem o swoje ciało. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i trwa do lutego 2021 roku.

 

Ten program dedykujemy osobom, które straciły sprawność w wyniku wypadku i muszą nauczyć się żyć zupełnie od nowa. To specjalny kompleksowy program zwiększający sprawność, który obejmuje treningi aktywności, m.in.:

– zajęcia funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej – wzmocnisz swoje ciało poprzez ćwiczenia PNF (to jedna z najlepszych metod fizjoterapeutycznych we współczesnej rehabilitacji ruchowej), stabilizacyjne i równoważne, a także pionizację czynną i bierną (na stole pionizacyjnym),

– zajęcia sportowe odpowiednio dopasowane do Twoich możliwości i zainteresowań: koszykówka na wózkach, szermierka, tenis stołowy, rugby na wózkach, boccia,

– zajęcia treningu funkcjonalnego – pokażemy Ci, jakie ćwiczenia możesz wykonywać samodzielnie z obciążeniem i bez obciążenia, aby ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie,

– zajęcia aktywnej rehabilitacji pozwolą maksymalnie wykorzystać możliwości Twoje i Twojego wózka, abyś był bardziej niezależny,

– pływanie terapeutyczne z wykorzystaniem koncepcji Halliwick pozwoli na readaptację w wodzie, naturalną pionizację, a także naukę i doskonalenie pływania.

 

W mieszkaniach treningowych oprócz zajęć ruchowych znajdziesz czas, aby zadbać o swój wizerunek, skupić się na celach życiowych i zawodowych. Jeżeli będziesz chciał, pomożemy Ci zrobić prawo jazdy i przystosować auto do Twoich potrzeb.

Nie musisz być w pełni samodzielny, aby skorzystać z mieszkań, ponieważ dysponujemy kadrą wykwalifikowanych asystentów. To oni pomogą Tobie opanować sztukę ubierania się, pokonywania barier, a także innych czynności wymagających udziału innej osoby.

 

Projekt Akademia Życia i Samodzielności jest współfinansowany ze środków PFRON i 1% podatku. Dzięki temu udział w projekcie jest bezpłatny.

 

  1. Program aktywizujący dla osób z niepełnosprawnością ruchową (przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce, amputacje, choroby genetyczne i inne). To 15 tygodni pracy nad zwiększeniem samodzielności. Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i trwa do lutego 2021 roku.

 

Kompleksowy program pobytu w mieszkaniach treningowych obejmuje:

– terapię logopedyczną – rozwija umiejętności interpersonalne poprzez zwiększenie prawidłowej wymowy,

– zajęcia zdrowego żywienia – zwiększają wiedzę na temat prawidłowego odżywiania oraz dbania o własne ciało,

– trening higieniczny, promocja zdrowia oraz nauka zapobiegania powikłaniom w niepełnosprawności,

– aktywna rehabilitacja grupowa i indywidualna – zwiększa samodzielność i samoobsługę poprzez naukę technik poruszania się, pokonywania barier architektonicznych, zwiększanie siły, wytrzymałości i aktywności,

– funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna usprawnia funkcje całego ciała poprzez ćwiczenia bierne i czynne oraz masaże,

– zajęcia rekreacji ruchowej usprawnią ciało i zwiększą Twoją samodzielność,

– zajęcia sportowe dopasowane do Twoich zainteresowań i możliwości: koszykówka na wózkach, rugby, szermierka, tenis stołowy oraz boccia,

– zajęcia z seksulogiem, psychologiem, prawnikiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami według potrzeb indywidualnych,

– poradnictwo zawodowe dla chętnych.

 

Program pobytu układany jest indywidualnie przez zespół, w skład którego wchodzą: psycholog, coach oraz inni specjaliści w zależności od potrzeb (logopeda, prawnik, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, seksuolog) i asystenci.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII „Włączenie społeczne” Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Dzięki temu udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Na stronie www.mieszkaniatreningowe.pl znajdziesz formularz rekrutacyjny i wszystkie niezbędne informacje na temat rekrutacji, zobaczysz, jak wyglądają mieszkania treningowe i poznasz relacje osób, które już skorzystały z naszej pomocy.

 

Zapraszamy serdecznie i czekamy na Ciebie na Koninie!

 

Dodatkowych informacji o projekcie udziela:

Iwona Grześkowiak – tel. 515 606 508, e-mail:. iwona.grzeskowiak@podajdalej.org.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - podajdalej.org.pl