Lokalne Usługi Społeczne - Fundacja Podaj Dalej - jeden procent podatku na pomoc i rehabilitację dla osób niepełnosprawnych - fundacja Doktor Janaszek

Lokalne Usługi Społeczne

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I OSOBY DOROSŁE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim

 

Harmonogram zajęć znajduje się na:
https://podajdalej.org.pl/co-robimy/kalendarz-zajec-2016/

 

 

 

Mamy dla Was zajęcia:

  1. indywidualne z: fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, logopedą, psychologiem/terapeutą
  2. grupowe: terapię poprzez sztukę, aktywne usprawnianie, sportowo-rehabilitacyjne
  3. zapewniamy wsparcie asystentów, którzy mogą usamodzielniać w warunkach domowych

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja rozpoczyna się 26 stycznia br.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie powiatu konińskiego.

 

Rekrutacja krok po kroku:

  1. Zapoznanie z regulaminem.
  2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego dla poszczególnych grup::
  3. a) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  4. b) dla osób dorosłych z niepełnosprawnością
  5. Dostarczenie formularza do Fundacji (osobiście bądź drogą pocztową na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2a, 62-510 Konin)
  6. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do wypełnienia dodatkowych dokumentów dostarczonych przez Realizatora projektu (Arkusz Diagnostyczny, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie przystąpienia do projektu, itp.)

 

Więcej aktywności sprzyja samodzielności 🙂

 

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 63 211 22 19,

e-mail: monika.kowalska@podajdalej.org.pl

 

Projekt „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z partnerami, w tym z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 3 382 574,18 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

 

Oświadczenie o trwałości projektu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - podajdalej.org.pl