Kalendarz zajęć 2020

Zajęcia stałe prowadzone w miesiącach styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień.