Kalendarz zajęć 2019

Zajęcia stałe prowadzone w miesiącach styczeń – czerwiec, wrzesień – grudzień.