AKTYWNI I NIEZALEŻNI - Fundacja Podaj Dalej - jeden procent podatku na pomoc i rehabilitację dla osób niepełnosprawnych - fundacja Doktor Janaszek

AKTYWNI I NIEZALEŻNI

BĄDŹ AKTYWNY! NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TO NIE PRZESZKODA

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywni i niezależni” zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim.

 

Harmonogram zajęć znajduje się na:
https://podajdalej.org.pl/co-robimy/kalendarz-zajec-2016/

 

 

 

Oferujemy formy wsparcia:

 

 1. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością

 Dla Was:

a)  zajęcia środowiskowe-grupowe w grupach 10-osobowych:

 • aktywna rehabilitacja,
 • arteterapia,
 • zajęcia rehabilitacyjno-sportowe,

b)  poradnictwo specjalistyczne-indywidualne:

 • funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna,
 • pedagog specjalny,
 • terapia logopedyczna,
 • psycholog,

c)  wsparcie asystenckie,

d)  warsztaty doskonalenia samodzielności i samoobsługi,

e)  wycieczki edukacyjne.

 

 1. dorośli z niepełnosprawnością w stopniu znacznym bądź umiarkowanym

Nasza oferta to:

a) zajęcia środowiskowe-grupowe w grupach 10-osobowych:

 • aktywna rehabilitacja,
 • zajęcia sportowe,
 • arteterapia,

b) poradnictwo specjalistyczne-indywidualne:

 • funkcjonalna rehabilitacja adaptacyjna,
 • pedagog specjalny,
 • psycholog/coach/terapeuta,

c) wsparcie asystenckie,

d) warsztaty niezależnego życia.

 

 1. opiekunowie osób z niepełnosprawnością

Proponujemy zajęcia:

a) grupowe w 10-15obowych grupach:

 • specjalistyczne warsztaty/poradnictwo z m.in. urologiem, fizjoterapeutą, seksuologiem, dietetykiem

b) indywidualne:

 • poradnictwo psychologiczne/terapeutyczne

c) kursy/szkolenia – podstawowy kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Rekrutacja już od 4 listopada 2016 roku!

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

 

Rekrutacja krok po kroku:

1. Zapoznanie z regulaminem.

2. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego dla poszczególnych grup:

– w formie elektronicznej dostępnego na:

a) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (wypełnia opiekun faktyczny)

b) dla osób dorosłych z niepełnosprawnością

c) dla opiekunów faktycznych

– lub w wersji papierowej:

a) dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (wypełnia opiekun faktyczny)

b) dla osób dorosłych z niepełnosprawnością

c) dla opiekunów faktycznych

dostarczenie do Fundacji (osobiście bądź drogą pocztową na adres: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, ul. Południowa 2a, 62-510 Konin)

3. Osoby zakwalifikowane do projektu są zobowiązane do wypełnienia dodatkowych dokumentów dostarczonych przez Realizatora projektu (Arkusz Diagnostyczny, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie przystąpienia do projektu, itp.)

 

Czynny udział w zajęciach to gwarancja sukcesu 🙂

 

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 63 211 22 19, 504-429-288

e-mail: margareta@podajdalej.org.pl

 

 

Projekt RPWP. 07.02.02-30- 0004/16 „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Dofinansowanie projektu z UE: 1 765 626,97 zł Realizator projektu: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

 

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 130 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów i 15 asystentów.

 

 

Załącznik:

Oświadczenie o przestrzeganiu trwałości Projektu

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - podajdalej.org.pl