SZKOLENIE z pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców

Wypadek to nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. Szczególnie zaznaczyć należy element nagłości, który powoduje u świadków i samych poszkodowanych – szok, dezorientację, nerwowość i osłupienie , czego konsekwencją najczęściej jest nieudzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku , który w tym momencie najbardziej potrzebuje uwagi – aby potrafić zachować „zimną krew” i ruszyć na ratunek tej osobie uczyły się nasze Fundacyjne Odważne Mamy 🙂

 

 

Czerwiec w Fundacji PODAJ DALEJ był miesiącem ważnego szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Opiekunów Faktycznych. Jego celem było zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy nt. bezpiecznych technik ratowania ludzkiego zdrowia i życia, procedur resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycji bezpiecznej ustalonej, wyćwiczenie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy i zapoznanie uczestników jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. Szkolenie poprowadziła w sposób profesjonalny Paulina Domeradzka. Największym zainteresowaniem wśród Rodziców cieszyły się następujące zagadnienia:

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zasady wykonywania RKO w poszczególnych grupach wiekowych,

– omdlenie, zemdlenie, zasłabnięcie-postępowanie,

– oparzenia i odmrożenia: podział, objawy, postępowanie,

-postępowanie w zadławieniu dorosłych i dzieci,

– unieruchomienie złamań, zwichnięć, skręceń,

– ciało obce w nosie, oku,  ranie.

 

 

Kiedy Mamy się szkoliły to nasi Podopieczni nie leniuchowali –  też mieli podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej oraz atrakcyjne zajęcia z arteterapii (plastykoterapia, biblioterapia i zabawy integracyjne) , podczas których przenieśliśmy się m.in. nad słoneczne morze, a następnie przyszedł czas na twórczą pracę artystyczną.

I w ten oto sposób powstała PIĘKNA biżuteria -własnoręcznie wykonana przez Podopiecznych Fundacji PODAJ DALEJ-  która trafiła do wszystkich CUDOWNYCH Mam będących na szkoleniu 🙂

 

 

Dziękuję za pomoc niezawodnej i uwielbianej przez wszystkie dzieci Asi Janikowskiej oraz oddanym i pomysłowym asystentkom: Magdalenie Kusiak i Marzenie Czaplińskiej.

To był WSPANIAŁY czas 🙂

 

                                                                                                             Margareta Dorabialska-Muś

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - podajdalej.org.pl