#LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4NGO) w okresie 01.01.2017r.- 31.12.2018r realizowała projekt „LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

 

 

 

 

 

 

Głównym celem było zwiększenie dostępu i wzrostu usług społecznych i zdrowotnych w tym wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej , usług asystenckich  i opiekuńczych.

 

Zatrudniamy Asystentów osobistych realizujących wsparcie w społeczności lokalnej.

 

Zostanie utrzymana trwałość rezultatów projektu w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 do 31.12.2020

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - podajdalej.org.pl