Dostępność gabinetów ginekologicznych

Za nami 3 miesiące realizacji projektu „Dostępność gabinetów ginekologicznych”, w którym skupiliśmy się na zbadaniu na ile konińskie gabinety ginekologiczne spełniają oczekiwania przede wszystkim niepełnosprawnych ruchowo kobiet.

 

Wiemy, że dostępność gabinetów to problem ogólnopolski, a przecież dostęp do usług medycznych to jeden z najistotniejszych aspektów jakości życia. Inspiracją były dla nas rozmowy z kobietami związanymi zarówno z Fundacją PODAJ DALEJ jak i spoza fundacyjnego środowiska oraz wymiana doświadczeń z Fundacją Kulawa Warszawa – realizatorem projektu „Przychodzi baba do lekarza”. Rozmowy te wykazały, że dostęp do usług ginekologicznych jest szczególnie utrudniony. Z jednej strony chodzi o niedostępne gabinety, z drugiej niestety brak zrozumienia ze strony lekarzy ginekologów.

 

Celem naszego projektu było opracowanie raportu wraz z rekomendacjami dla konińskich gabinetów ginekologicznych, dzięki czemu będą mogły poprawić dostępność swoich usług dla kobiet z niepełnosprawnościami. Podczas projektu przeprowadziliśmy 21 audytów przychodni i gabinetów ginekologicznych. Zespół dokonujący audytu składał się z osób z niepełnosprawnością ruchową: dwóch kobiet oraz dwóch specjalistów mających za sobą doświadczenie w podobnych projektach. Wspierały ich wolontariuszki – Radne Miasta Konina: Emilia Wasielewska i Monika Kosińska, pomysłodawczynie projektu. Zespół badawczy korzystał z precyzyjnego narzędzia pomiarowego autorstwa Macieja Wiatrowskiego – specjalisty ds. dostępności w Fundacji PODAJ DALEJ.

 

W naszej ocenie, na podstawie dokumentacji opisowej i zdjęciowej na wyróżnienie zasługuje 7 gabinetów, które spełniają większość kryteriów dostępności.  2 gabinety spełniają część kryteriów dostępności, a 8 gabinetów jest całkowicie niedostępnych (mieszczą się na piętrze bez windy, do budynku są schody itp.). W 4 gabinetach nie otrzymaliśmy zgody na przeprowadzenie audytu i zbadaliśmy jedynie drogę dotarcia do nich.

 

Wierzymy, że raport z projektu przyczyni się do pozytywnych zmian, że środowisko lekarskie stanie się bardziej otwarte na specyficzne potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami. Zwiększenie dostępności do usług ginekologicznych służyć będzie nie tylko kobietom z niepełnosprawnością, ale również wszystkim kobietom o obniżonej sprawności. Dzięki projektowi lekarze ginekolodzy oraz personel placówek poznali jakie są rzeczywiste obawy oraz potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami.

 

Projekt zakończył się konferencją, która odbyła się 13 grudnia 2019 r. w siedzibie Fundacji PODAJ DALEJ. Wśród gości znaleźli się Pan Roman Karaszewski – właściciel przychodni, Pani Małgorzata Gradowska – Kierownik Delegatury WOW NFZ w Koninie oraz Pan Marek Kowalczykiewicz z Centrum Organizacji Pozarządowych. Nasze zaproszenie przyjęli również uczestnicy Akademii Samodzielności, mieszkań treningowych oraz asystenci i wolontariusze. Maciej Wiatrowski przybliżył standardy dostępności oraz omówił dobre i złe przykłady ilustrując je zdjęciami z pomiarów. Przybliżyliśmy etapy i efekty projektu.

 

 

Joanna Perlińska, jedna członkiń zespołu badawczego zaznaczyła: – Gdy usłyszałam, że w Fundacji będzie realizowany projekt, który ma na celu sprawdzenie dostępności gabinetów ginekologicznych bardzo się ucieszyłam! Sama podczas wizyt u ginekologa spotykałam się z różnym podejściem. Byłam traktowana lekceważąco, odmawiano mi wykonania badań z powodu spastyki mięśni albo wykonywano tylko USG dla świętego spokoju. Pomyślałam, że ten projekt pozwoli dowiedzieć się, gdzie kobiety są traktowane poważnie, a nie jak osoby mniej wartościowe. Dołączyłam do zespołu sprawdzającego dostępność gabinetów. Największym zaskoczeniem dla mnie było to, że mamy w konińskim szpitalu przystosowaną salę porodową, na której kobiety z niepełnosprawnością mogą czuć się komfortowo podczas porodu! Życzę nam, żebyśmy czuły się pełnowartościowymi kobietami pomimo niepełnosprawności, żebyśmy trafiały do wykwalifikowanych ginekologów, którzy przyjmują pacjentki w przystosowanych gabinetach.

 

Na to, by dostosować gabinet konieczne jest wydatkowanie dużych funduszy. O tym jak pozyskać pieniądze z projektu INNOWACJE oraz o działaniu  generatora dostępności mówiła Emilia Wasielewska. Konferencję zakończyła dyskusja. Rozmawialiśmy o stereotypowym postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami. O  tym, że dopiero udział w takim projekcie pozwala zauważać rzeczy będące barierą dla osób z niepełnosprawnością. Wartością w projekcie, jest przyznawanie gabinetom dostępnym  specjalnych oznaczeń – miejsce przyjazne.

 

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom, a także Maciejowi Wiatrowskiemu oraz członkom zespołów badawczych – Joannie Perlińskiej, Joannie Maciejewskiej, Monice Kosińskiej i Emilii Wasielewskiej, Krzysztofowi Zielińskiemu, Arturowi Szymczakowi, a także  innym osobom wspierającym nas w  działaniach – w tym szczególnie Marysi Stuczyńskiej.

 

Anna Klechniowska, koordynatorka projektu

Projekt „Dostępność Gabinetów Ginekologicznych” współfinansowany ze środków budżetu Miasta Konina.

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - podajdalej.org.pl