ARTETERAPIA 2016. HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI II”

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU
„ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI II”

 

 

 • CHOREOTERAPIA 3 warsztaty:

Terminy:

 • 1-3 lipca 2016 r. – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (ze względu na wyczerpany limit miejsc) !!!
 • 19-21 wrzesień 2016 r.

– prowadzący: Katarzyna Nowacka-Jakubowska i Agnieszka Kaczmarczyk

Opis: Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną metody pracy z grupą z wykorzystaniem różnych form tańca i ruchu. Przyjrzymy się wspólnie jak wykorzystać tańce integracyjne, tańce w kole, improwizacje ruchową, opowieść ruchową w pracy z grupami w różnym wieku. Warsztat będzie również okazją do pracy własnej i samorozwoju: integracyjne formy tańca, wykorzystanie prostych tańców w pracy z grupą, terapeutyczny wymiar ruchu.

 

 • 16-18 wrzesień 2016 r.

– prowadząca: Katarzyna Ziemer

Opis: Uczestnicy zapoznają się z: terapeutycznym wykorzystaniem ekspresyjnego ruchu, ruchem ciała odzwierciedlającym stan emocjonalny (zatem zmiany w ruchu mogą wpływać na stan psychiczny), choreoterapią jako procesem prowadzącym do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Wykorzystanie metod m.in.: improwizacje ruchowe, wizualizacja w ruchu, doświadczanie różnych jakości ruchu, tańce integracyjne, tańce w kręgu, analiza ruchu, rytmy rozwojowe, wzorce ruchowe.

 

 

 • PLASTYKOTERAPIA – 3 warsztaty:

Terminy:

 • 26-28 sierpień 2016 r. I stopień – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (ze względu na wyczerpany limit miejsc) !!!
 • 29-31 sierpień 2016 r. I stopień – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (ze względu na wyczerpany limit miejsc) !!!

 – prowadząca Barbara Kasprzak:

Opis: Uczestnicy zapoznają się z: metodami pracy i technikami z obszaru arteterapii wizualnej, akcentującymi terapeutyczne zadania działań plastycznych z osobami z niepełnosprawnością: budowanie kontaktu i odblokowanie emocji (m.in. praca interaktywna w parach, rysunek spontaniczny do muzyki), techniki plastyczne – zabawa, relaks,  motywacja do działania, sukces, wzmocnienie (m.in. marmurkowanie papieru, batiki  wiązane, malowanie w kleju do tapet),  otwierane wyobraźni i kreatywności – sposoby inspiracji (m.in. komponowanie z wyciętych rysunków, kadrowanie świata, fabryka papierów), wspieranie procesu budowania tożsamości i integracji grupy (m.in. autoportret z kresek, diagnostyczna funkcja prac plastycznych, terapeutyczne funkcje kolorów).

 

 • 30 wrzesień – 2 październik 2016 r. II stopień – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (ze względu na wyczerpany limit miejsc) !!!

prowadząca Barbara Kasprzak:

Opis: Uczestnicy zapoznają się z technikami plastycznymi oraz metodami pracy dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych a także z działaniami arteterapeutycznymi przeciwdziałającymi wypaleniu zawodowemu – umożliwiające powrót do źródeł, rozpoznanie swoich zasobów, relaks i wzmocnienie psychiczne: techniki  oparte  na  wykorzystaniu  tworzyw  tekstylnych (m.in. kolaże na podobraziach, biżuteria  kwiatowa  z organtyny, tiulu, szyfonów), techniki  wykorzystujące odpady z surowców naturalnych i  różne materiały papiernicze (m.in. kompozycje z materiałów ekologicznych, płaskorzeźby z tektury i folii aluminiowej, działania integracyjne na dużym formacie), zima na szkle malowana  –  malowanie na fakturowych odpadach szklanych, podróż do siebie – działanie arteterapeutyczne wykorzystujące spontaniczny rysunek inspirowany  muzyką,  interpretację malarską i budowanie wzajemnych  relacji.

 

 

 • DRAMA STOSOWANA 3 warsztaty:

Terminy:

 • 8-10 czerwiec 2016 r. I stopień
 • 10-12 czerwiec 2016 r. I stopień

– prowadząca: Aleksandra Chodasz

Opis: Poznanie wybranych ćwiczeń i technik dramowych oraz podstawowych zasad wykorzystania metody dramy w pracy z ludźmi o mniejszych szansach, w tym z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Szkolenie, ze względu na to, by efektywnie przygotowywać do prowadzenia własnych ćwiczeń dramowych, zakłada aktywne uczestnictwo w następujących etapach szkolenia: ćwiczenia i techniki dramowe (rozgrzewki, improwizacje, m.in. z wykorzystaniem przedmiotów, stymulatory, fotografia, teatr obrazu, elementy teatru forum i inne), gdyż drama jest metodą, której można się nauczyć jedynie przez przeżycie na sobie udziału w niej; omówienia ćwiczeń, bo dzięki nim nie tylko możemy nazywać przeżycia i wypowiadać przemyślenia, ale też dowiadywać się o reakcjach i sposobie myślenia innych ludzi (poznanie różnych perspektyw, co ułatwi osobom uczestniczącym projektowanie i prowadzenie zajęć dramowych); podsumowania, które będą prowadzone w odniesieniu do celu szkolenia (wejście na tzw. metapoziom, pozwoli przyjrzeć się zastosowanym technikom „od kuchni”, by móc je efektywnie stosować we własnej pracy); mini-wykłady o roli osoby prowadzącej w dramie, różnicach między dramą a psychodramą, strukturze warsztatu dramowego, o tym jak wprowadzać grupę w świat fikcji i pomagać ludziom wykorzystywać doświadczenia zdobyte w dramie dla rzeczywistości; tworzenie, w kilkuosobowych zespołach, własnych fragmentów zajęć z wykorzystaniem wybranych ćwiczeń i technik.

 

 • 13-15 czerwiec 2016 r. II stopień

– prowadząca: Aleksandra Chodasz

Opis: Wymiana wiedzy i doświadczeń z wykorzystania metody dramy i teatru zaangażowanego społecznie do pracy z ludźmi o mniejszych szansach, w tym z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną oraz do tworzenia projektów integracyjnych: ćwiczenia i techniki dramowe prowadzone przez uczestników i trenerkę (gry na integrację grupy, poruszenie zmysłów, spostrzegawczość, pamięć, koncentrację, pewność siebie, wprowadzające do różnych tematów, np. przywództwa, komunikacji, pomagania sobie nawzajem i in., wchodzenie w role, zamiana ról i improwizacje, w tym prowadzone z nastawieniem na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, fotografia, rzeźba, teatr obrazu, gorące krzesło, śledzenie myśli, praca z wewnętrznymi krytykami i sprzymierzeńcami, teatr forum, teatr edukacyjny i inne); omówienia ćwiczeń z perspektywy osoby uczestniczącej oraz przyszłego prowadzącego; giełda projektów (wymiana wiedzy i doświadczeń) integrujących osoby z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną, klasą, itd.; mini-wykłady porządkujące wiedzę o wykorzystaniu dramy i teatru w obszarze rozwoju kompetencji oraz interwencji społecznej; tworzenie i prowadzenie fragmentów scenariuszy warsztatów i projektów dramowych nastawionych na osiąganie zamierzonych zmian, z wykorzystaniem własnych doświadczeń i ćwiczeń poznanych na szkoleniu (połączone z otrzymaniem informacji zwrotnych od grupy i trenerki).

 

 

 • BIBLIOTERAPIA – 3 warsztaty:

Terminy:

 • 20-22 maj 2016 r.

prowadząca: Barbara Nowak-Słomiany

Opis: Uczestnicy zapoznają się z historią biblioterapii, zabawami integracyjnymi w biblioterapii, tekstami biblioterapeutycznymi, przepracowaniem tekstów metodami aktywnymi, budową scenariusza zajęć biblioterapeutycznych oraz samodzielnym budowaniem scenariuszy.

 

 • 17-19 czerwiec 2016 r.
 • 24-26 czerwiec 2016 r.

– prowadząca: Katarzyna Nowacka-Jakubowska

Opis: Podczas warsztatów wspólnie zastanowimy się jak najpełniej i najbardziej efektywnie wykorzystać leczniczą moc książki i tekstu w pracy zarówno z grupą jak i podczas pracy indywidualnej. Zainspirujemy się różnymi tekstami, by w sposób twórczy  i kreatywny wspierać rozwój osób w różnym wielu i o różnych możliwościach percepcyjnych: podstawy teoretyczne terapeutycznej pracy z książką, biblioterapia w pracy wychowawczej i edukacyjnej z grupą, praktyczne wykorzystanie możliwości i mocy książki, zabawy inspirowane lekturą, jak rozmawiać na „trudne tematy”?, projektowanie zajęć z wykorzystaniem biblioterapii.

 

 

 • MUZYKOTERAPIA – 2 warsztaty:

Terminy:

 • 7-9 październik 2016 r. – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA (ze względu na wyczerpany limit miejsc) !!!
 • 4-6 listopad 2016 r.

– prowadząca: Marta Berdel-Dudzińska

Opis: Uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą teoretyczną na temat muzykoterapii oraz nabędą umiejętności praktyczne w tym zakresie. Szkolenie ma równocześnie na celu rozwój osobistej kreatywności i wrażliwości kursanta, tak aby w przyszłości mógł samodzielnie tworzyć scenariusze swoich sesji muzykoterapeutycznych dostosowane do potrzeb grupy, z którą pracuje. Program obejmuje następujące zagadnienia: – muzykoterapia w ujęciu teoretycznym (geneza, walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne muzykoterapii), – metody i formy muzykoterapii (m. in.:  muzykoterapia C. Orff’a, metoda E. J. Dalcroze’a, metoda Rudolfa von Labana, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne), – metodyka pracy muzykoterapeuty, łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia, choreoterapia, drama), metoda Mobilnej Rekreacji Muzycznej (MRM).

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1% podatku.

          

Pierwszy komentarz do artykułu “ARTETERAPIA 2016. HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU „ARTETERAPIA DROGĄ DO TWÓRCZEJ INTEGRACJI II””