#WielkopolskiegoForumEkonomiiSpołecznej

Ekonomia Społeczna jest atutem samorządu – ten cytat z jednej z inspirujących rozmów jest najlepszym podsumowaniem Wielkopolskiego Forum Ekonomii Społecznej. Kolejny już raz przedstawiciele samorządów, Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej,  Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe,  spółdzielnie socjalne spotkały się w hotelu Atut w Licheniu (12-13.06.2019) by poszerzać swoją wiedzę, wymieniać doświadczenia i zastanawiać się nad kierunkami rozwoju.

 

 

Ekonomia Społeczna w województwie wielkopolskim rozwija się bardzo prężnie, wśród spółdzielni socjalnych reprezentowanych na Forum znalazł się również nasz Blues Hostel. Eksperci z WOES – Jarosław Wypyszyński, Zbigniew Prałat, Przemysław Piechocki i Emilia Wasielewska dzielili się z nami doświadczeniami wynikającymi z oferty WOES. Jakie mamy merytoryczne oraz finansowe perspektywy rozwoju Ekonomii Społecznej? Mogliśmy uaktualnić swoją wiedzę o formach wsparcia – od dopracowania pomysłu, dotacji oraz wsparcia pomostowego aż po zapewnienie pomocy merytorycznej w czasie działalności. Pojawiło się kilka zmian – wśród nich możliwość zatrudnienia  osób ubogich pracujących (zatrudnionych ale których dochód nie przekracza progu dochodowego pomocy społecznej). Dotacje do 23.500 netto na jedno miejsce pracy czyli maksymalnie 235.000 netto na przedsiębiorstwo społeczne.  Wsparcie pomostowe, możliwość finansowania dotacji obrotowych – do 20% wartości dotacji. Szkolenia, doradztwo oraz pomoc w realizacji pomysłu na działalność. Reintegracja społeczna i zawodowa –  w tym szkolenie zawodowe przyszłych pracowników.

 

 

Tematy przewijające się w prezentacjach ekspertów oraz pytaniach, uwagach uczestników to: rola lidera, finansowanie, rewitalizacja, gospodarka obiegu zamkniętego – gospodarka odpadami, platforma węglowa czy  innowacje. Ważną kwestią była analiza wydatków publicznych, klauzule społeczne oraz uwarunkowania zamówień – spółdzielnie socjalne odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska. Wymienialiśmy się spostrzeżeniami na temat przeszkód i korzyści z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa społeczne.

 

Wieczorny grill był fantastyczną okazją do lepszego poznania siebie oraz wymiany kontaktów.

 

Drugi dzień to bardzo interesujący panel wymiany doświadczeń  – przede wszystkim przedstawicieli samorządów np Ostrowitego, Powidza, Rychwała czy Rzgowa. Debata dotyczyła przede wszystkim potencjału rozwoju usług społecznych oraz możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania na ich realizację w gminie – tworzenie stabilnych miejsc pracy. Obszarami wskazanymi jako dające największe możliwości realizacji działań spółdzielni socjalnych były: usługi opiekuńcze, turystyka, gospodarka  odpadami, tereny zielone, transport, usługi np usługi remontowe, panele fotowoltaiczne.

 

 

Malwina Pokrywka przybliżyła nam nowy projekt tworzenia i testowania wiązki usług – dla środowiska osób z niepełnosprawnością, osób starszych, rodzin osób niesamodzielnych czy rodziców małych dzieci. W kilkuosobowych zespołach staraliśmy się dokładnie określić główne potrzeby i możliwości zaspokojenia potrzeb przez przedsiębiorstwa społeczne.

 

Do zobaczenia na następnym Wielkopolskim Forum Ekonomii Społecznej.

 

Anna Klechniowska

 

 

Brak komentarzy

Napisz swój komentarz

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 - podajdalej.org.pl